Sylabusy

Filtrowanie za pomocą wydziału
Filtrowanie za pomocą form studiów
Filtrowanie za pomocą poziomów studiów
Filtruj za pomocą nazwy kierunku
Filtrowanie za pomocą roku akademickiego
Filtrowanie za pomocą nazwy przedmiotu
LP Przedmiot Poziom studiów Rok akademicki Wydruk planu studiów
1291systemy podatkowe
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1291.pdf
1292etyka zawodowa
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1292.pdf
1295prawo celne
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1295.pdf
1298prawo własności intelektualnej
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1298.pdf
1299postępowanie przed organami administracji publicznej oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1299.pdf
1301orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedlowości Unii Europejskiej w sprawach gospodarczych
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1301.pdf
1303kształtowanie relacji rynkowych
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1303.pdf
1304analiza rynku
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1304.pdf
1309due diligence
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1309.pdf
1310postępowanie przed sądami administracyjnymi
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1310.pdf
1312rachunkowość
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1312.pdf
1313savoir vivre językowy
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1313.pdf
1314strategie organizacji
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1314.pdf
1316wycena praw własności intelektualnych
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1316.pdf
1319zastosowanie pakietów statystycznych
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1319.pdf
1320zarządzanie i doradztwo personalne
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1320.pdf
1321analiza danych rynkowych
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1321.pdf
1323doradztwo finansowe
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1323.pdf
1325mediacje i arbitraż
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1325.pdf
1326negocjacje w procesach decyzyjnych
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1326.pdf
1327prawa konsumenta w Polsce i Unii Europejskiej
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1327.pdf
1328prawo stosunku pracy
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1328.pdf
1329seminarium
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1329.pdf
1332symulacja procesów biznesowych
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1332.pdf
1333unijne prawo gospodarcze
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1333.pdf
1335administracja podatkowa i kontrola skarbowa
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1335.pdf
1337ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1337.pdf
1338prawo dewizowe
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1338.pdf
1339podatki i opłaty lokalne
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1339.pdf
1340prawo i postępowanie karne skarbowe
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1340.pdf
1342podstawy prawne wykonywania zawodu doradcy podatkowego
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1342.pdf
1356wykładnia prawa
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1356.pdf
1357źródła prawa polskiego i międzynarodowego
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1357.pdf
1358zawody prawnicze
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1358.pdf
1606materialne prawo podatkowe - rozszerzone
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1606.pdf
1608podstawy międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1608.pdf
1609seminarium
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1609.pdf
1628język niemiecki
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1628.pdf
1629język angielski
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1629.pdf
1631analiza finansowa
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1631.pdf
1633analiza spółek na rynku kapitałowym
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1633.pdf
3477analiza danych jakościowych na rynku nieruchomości
kierunek: rynek nieruchomości
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_3477.pdf
3487elementy finansów i bankowości na rynku nieruchomości
kierunek: rynek nieruchomości
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_3487.pdf
3488elementy sztucznej inteligencji w procesie decyzyjnym
kierunek: rynek nieruchomości
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_3488.pdf
3490ewidencje podatkowe przedsiębiorców
kierunek: rynek nieruchomości
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_3490.pdf
3502language as a tool for action
kierunek: rynek nieruchomości
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_3502.pdf
3503modele ekonometryczne w powszechnej taksacji
kierunek: rynek nieruchomości
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_3503.pdf
3504modele procesu decyzyjnego w gospodarowaniu nieruchomościami
kierunek: rynek nieruchomości
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_3504.pdf
3507project management na rynku nieruchomości
kierunek: rynek nieruchomości
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_3507.pdf
3508retoryka
kierunek: rynek nieruchomości
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_3508.pdf
3509seminarium
kierunek: rynek nieruchomości
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_3509.pdf
3514teorie ekonomiczne na rynku nieruchomości
kierunek: rynek nieruchomości
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_3514.pdf
3515wycena aktywów i pasywów przedsiębiorstwa
kierunek: rynek nieruchomości
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_3515.pdf
3517wycena dla celów bilansowych
kierunek: rynek nieruchomości
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_3517.pdf
3522wychowanie fizyczne
kierunek: rynek nieruchomości
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_3522.pdf
3523zaawansowane modele ekonometryczne na rynku nieruchomości
kierunek: rynek nieruchomości
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_3523.pdf
3524zarządzanie kapitałem ludzkim
kierunek: rynek nieruchomości
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_3524.pdf
4265podstawy ubezpieczeń
kierunek: gospodarka nieruchomościami
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
I stopnia lic.
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4265.pdf
4392information systems in public administration (systemy informacyjne w administracji publicznej)
kierunek: Public Management
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_4392.pdf
4393analiza i projektowanie systemów informacyjnych (IS analysis and design)
kierunek: Economics and IT Applications
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
I stopnia lic.
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4393.pdf
4395project management in public administration (zarządzanie projektami w administracji publicznej)
kierunek: Public Management
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_4395.pdf
4397algebra liniowa (linear algebra)
kierunek: Economics and IT Applications
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
I stopnia lic.
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4397.pdf
4399algebra liniowa
kierunek: gospodarka nieruchomościami
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
I stopnia lic.
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4399.pdf
4401wprowadzenie do ekonomii matematycznej
kierunek: gospodarka nieruchomościami
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
I stopnia lic.
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4401.pdf
4587arbitraż i mediacja
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
niestacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4587.pdf
4588arbitraż i mediacja
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4588.pdf
4589doktryny polityczno-prawne
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
niestacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4589.pdf
4590doktryny polityczno-prawne
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4590.pdf
4591etyczne problemy prawa i prawoznawstwa
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
niestacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4591.pdf
4592etyczne problemy prawa i prawoznawstwa
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4592.pdf
4593etyka zawodów prawniczych
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
niestacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4593.pdf
4594etyka zawodów prawniczych
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4594.pdf
4595europejskie postępowanie cywilne
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
niestacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4595.pdf
4596europejskie postępowanie cywilne
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4596.pdf
4597europejskie prawo administracyjne
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
niestacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4597.pdf
4598europejskie prawo administracyjne
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4598.pdf
4599filozofia
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
niestacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4599.pdf
4600filozofia
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4600.pdf
4601filozofia prawa
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
niestacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4601.pdf
4602filozofia prawa
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4602.pdf
4603finanse samorządu terytorialnego
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
niestacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4603.pdf
4605finanse samorządu terytorialnego
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4605.pdf
4606finansowanie ubezpieczeń emerytalnych
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
niestacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4606.pdf
4607finansowanie ubezpieczeń emerytalnych
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4607.pdf
4608gospodarowanie przestrzenią i proces inwestycyjno-budowlany
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
niestacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4608.pdf
4609gospodarowanie przestrzenią i proces inwestycyjno-budowlany
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4609.pdf
4610historia ustroju państwa i prawa polskiego
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
niestacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4610.pdf
4611historia ustroju państwa i prawa polskiego
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4611.pdf
4613język angielski
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4613.pdf
4614język francuski
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
niestacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4614.pdf
4616język hiszpański
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
niestacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4616.pdf
4617język hiszpański
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4617.pdf
4618język niemiecki
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
niestacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4618.pdf
4619język niemiecki
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4619.pdf
4620język rosyjski
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
niestacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4620.pdf
4621język rosyjski
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4621.pdf
4622kryminalistyka
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
niestacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4622.pdf
4623kryminalistyka
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4623.pdf
4625kultura języka polskiego
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4625.pdf
4626logika prawnicza
kierunek: prawo
Wydział Prawa i Administracji
Jednolite magisterskie
niestacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_4626.pdf