Sylabusy

Filtrowanie za pomocą wydziału
Filtrowanie za pomocą form studiów
Filtrowanie za pomocą poziomów studiów
Filtruj za pomocą nazwy kierunku
Filtrowanie za pomocą roku akademickiego
Filtrowanie za pomocą nazwy przedmiotu
LP Przedmiot Poziom studiów Rok akademicki Wydruk planu studiów
1291systemy podatkowe
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1291.pdf
1292etyka zawodowa
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1292.pdf
1295prawo celne
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1295.pdf
1298prawo własności intelektualnej
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1298.pdf
1299postępowanie przed organami administracji publicznej oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1299.pdf
1301orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach gospodarczych
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1301.pdf
1303kształtowanie relacji rynkowych
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1303.pdf
1304analiza rynku
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1304.pdf
1309due diligence
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1309.pdf
1310postępowanie przed sądami administracyjnymi
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1310.pdf
1312rachunkowość
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1312.pdf
1313savoir vivre językowy
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1313.pdf
1314strategie organizacji
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1314.pdf
1316wycena praw własności intelektualnych
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1316.pdf
1319zastosowanie pakietów statystycznych
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1319.pdf
1320zarządzanie i doradztwo personalne
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1320.pdf
1321analiza danych rynkowych
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1321.pdf
1323doradztwo finansowe
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1323.pdf
1325mediacje i arbitraż
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1325.pdf
1326negocjacje w procesach decyzyjnych
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1326.pdf
1327prawa konsumenta w Polsce i Unii Europejskiej
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1327.pdf
1328prawo stosunku pracy
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1328.pdf
1329seminarium
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1329.pdf
1332symulacja procesów biznesowych
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1332.pdf
1333unijne prawo gospodarcze
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1333.pdf
1335administracja podatkowa i kontrola skarbowa
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1335.pdf
1337ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1337.pdf
1338prawo dewizowe
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1338.pdf
1339podatki i opłaty lokalne
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1339.pdf
1340prawo i postępowanie karne skarbowe
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1340.pdf
1342podstawy prawne wykonywania zawodu doradcy podatkowego
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1342.pdf
1356wykładnia prawa
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1356.pdf
1357źródła prawa polskiego i międzynarodowego
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1357.pdf
1358zawody prawnicze
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1358.pdf
1606materialne prawo podatkowe - rozszerzone
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1606.pdf
1608podstawy międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1608.pdf
1609seminarium
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1609.pdf
1628język niemiecki
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1628.pdf
1629język angielski
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1629.pdf
1631analiza finansowa
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1631.pdf
1633analiza spółek na rynku kapitałowym
kierunek: ekonomiczno-prawny
Wydział Prawa i Administracji [do 30.09.2019]
II stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_1633.pdf
2054technologie informatyczne w kształceniu akademickim
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie geografia
Wydział Nauk o Ziemi [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2054.pdf
2054technologie informatyczne w kształceniu akademickim
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie geografia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2054.pdf
2056komunikacja interpersonalna
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie geografia
Wydział Nauk o Ziemi [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2056.pdf
2056komunikacja interpersonalna
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie geografia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2056.pdf
2069zmiany klimatyczne i ich wpływ na gospodarkę
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie geografia
Wydział Nauk o Ziemi [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2069.pdf
2069zmiany klimatyczne i ich wpływ na gospodarkę
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie geografia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2069.pdf
2087filozofia
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie geografia
Wydział Nauk o Ziemi [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2087.pdf
2087filozofia
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie geografia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2087.pdf
2627filozofia
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2627.pdf
2627filozofia
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Humanistyczny
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2627.pdf
2628metodologia nauk językoznawczych
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2628.pdf
2628metodologia nauk językoznawczych
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Humanistyczny
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2628.pdf
2629najnowsze tendencje w językoznawstwie I
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2629.pdf
2629najnowsze tendencje w językoznawstwie I
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Humanistyczny
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2629.pdf
2630wykład monograficzny w zakresie językoznawstwa (podstawy teorii transformacyjno-generatywnej)
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2630.pdf
2630wykład monograficzny w zakresie językoznawstwa (podstawy teorii transformacyjno-generatywnej)
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Humanistyczny
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2630.pdf
2632najnowsze tendencje w językoznawstwie II
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2632.pdf
2632najnowsze tendencje w językoznawstwie II
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Humanistyczny
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2632.pdf
2633wykład monograficzny w zakresie językoznawstwa (kognitywizm w językoznawstwie)
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2633.pdf
2633wykład monograficzny w zakresie językoznawstwa (kognitywizm w językoznawstwie)
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Humanistyczny
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2633.pdf
2634seminarium doktoranckie
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2634.pdf
2634seminarium doktoranckie
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Humanistyczny
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2634.pdf
2635warsztaty pracy naukowej
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2635.pdf
2635warsztaty pracy naukowej
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Humanistyczny
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2635.pdf
2636techniki informatyczne w pracy naukowej
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2636.pdf
2636techniki informatyczne w pracy naukowej
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Humanistyczny
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2636.pdf
2637emisja głosu
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2637.pdf
2637emisja głosu
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Humanistyczny
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2637.pdf
2638nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2638.pdf
2638nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Humanistyczny
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2638.pdf
2639warsztaty z zakresu metod prowadzenia zajęć dydaktycznych
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2639.pdf
2639warsztaty z zakresu metod prowadzenia zajęć dydaktycznych
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Humanistyczny
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2639.pdf
2640ochrona praw autorskich i własności intelekturalnej
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2640.pdf
2640ochrona praw autorskich i własności intelekturalnej
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Humanistyczny
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2640.pdf
2641praktyka
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2641.pdf
2641praktyka
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Humanistyczny
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2015/2016 S_2641.pdf
2701filozofia
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_2701.pdf
2701filozofia
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Humanistyczny
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_2701.pdf
2702metodologia nauk językoznawczych
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_2702.pdf
2702metodologia nauk językoznawczych
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Humanistyczny
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_2702.pdf
2703najnowsze tendencje w językoznawstwie I
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_2703.pdf
2703najnowsze tendencje w językoznawstwie I
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Humanistyczny
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_2703.pdf
2704wykład monograficzny w zakresie językoznawstwa (podstawy teorii transformacyjno-generatywnej)
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_2704.pdf
2704wykład monograficzny w zakresie językoznawstwa (podstawy teorii transformacyjno-generatywnej)
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Humanistyczny
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_2704.pdf
2705najnowsze tendencje w językoznawstwie II
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_2705.pdf
2705najnowsze tendencje w językoznawstwie II
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Humanistyczny
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_2705.pdf
2706seminarium doktoranckie
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_2706.pdf
2706seminarium doktoranckie
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Humanistyczny
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_2706.pdf
2707warsztaty pracy naukowej
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_2707.pdf
2707warsztaty pracy naukowej
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Humanistyczny
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_2707.pdf
2708techniki informatyczne w pracy naukowej
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_2708.pdf
2708techniki informatyczne w pracy naukowej
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Humanistyczny
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_2708.pdf
2709emisja głosu
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_2709.pdf
2709emisja głosu
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Humanistyczny
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_2709.pdf
2710nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_2710.pdf
2710nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Humanistyczny
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_2710.pdf
2711warsztaty z zakresu metod prowadzenia zajęć dydaktycznych
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_2711.pdf
2711warsztaty z zakresu metod prowadzenia zajęć dydaktycznych
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Humanistyczny
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_2711.pdf
2713ochrona praw autorskich i własności intelekturalnej
kierunek: studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
Wydział Filologiczny [do 30.09.2019]
III stopnia
stacjonarne
Rok akademicki 2016/2017 S_2713.pdf