Plany studiów

Filtrowanie za pomocą wydziału
Filtrowanie za pomocą form studiów
Filtrowanie za pomocą poziomów studiów
Filtruj za pomocą nazwy kierunku
LP Nazwa Kierunek Poziom, forma studiów Wydruk planu studiów
53753WNEiZ-ZiIP-O-I-S-14/15Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
zarządzanie i inżynieria produkcjiI stopnia lic.
stacjonarne
P_53753.pdf
97314WKFiPZ-ZP-P-I-S-18/19Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
zdrowie publiczneI stopnia lic.
stacjonarne
P_97314.pdf
19738WNoZ-GP-O-I-S-15/16Z
Wydział Nauk o Ziemi
gospodarka przestrzennaI stopnia lic.
stacjonarne
P_19738.pdf
105294WKFiPZ-WF-P-I-S-15/16Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
wychowanie fizyczneI stopnia lic.
stacjonarne
P_105294.pdf
51115WNEiZ-PM-O-II-S-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Public ManagementII stopnia
stacjonarne
P_51115.pdf
4551WPiA-P-O-JM-N-12/13Z
Wydział Prawa i Administracji
prawoJednolite magisterskie
niestacjonarne
P_4551.pdf
26450WPiA-P-O-JM-S-12/13Z
Wydział Prawa i Administracji
prawoJednolite magisterskie
stacjonarne
P_26450.pdf
50878WPiA+WNEiZ-EP-O-II-S-16/17Z
ekonomiczno-prawnyII stopnia
stacjonarne
P_50878.pdf
97415WH-AK-P-I-S-16/17Z
Wydział Humanistyczny
animacja kulturyI stopnia lic.
stacjonarne
P_97415.pdf
46442WNEiZ-nE-dE-III-S-15/16Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
studia III stopnia w dyscyplinie ekonomiaIII stopnia
stacjonarne
P_46442.pdf
46843WNEiZ-nE-dE-III-N-15/16Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
studia III stopnia w dyscyplinie ekonomiaIII stopnia
niestacjonarne
P_46843.pdf
48739WF+WNEiZ-DiZM-O-II-S-16/17Z
dziennikarstwo i zarządzanie mediamiII stopnia
stacjonarne
P_48739.pdf
97317WNoZ-nP-dG-III-S-15/16Z
Wydział Nauk o Ziemi
studia III stopnia w dyscyplinie geografiaIII stopnia
stacjonarne
P_97317.pdf
98081WH-nH-dH-III-S-14/15Z
Wydział Humanistyczny
studia III stopnia w dyscyplinie historiaIII stopnia
stacjonarne
P_98081.pdf
47086WNEiZ-nE-dNoZ-III-N-15/16Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
studia III stopnia w dyscyplinie nauki o zarządzaniuIII stopnia
niestacjonarne
P_47086.pdf
47087WNEiZ-nE-dNoZ-III-S-15/16Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
studia III stopnia w dyscyplinie nauki o zarządzaniuIII stopnia
stacjonarne
P_47087.pdf
9527WNoZ-Geol-O-II-S-16/17Z
Wydział Nauk o Ziemi
geologiaII stopnia
stacjonarne
P_9527.pdf
48741WF-DiKS-O-I-S-16/17Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
dziennikarstwo i komunikacja społecznaI stopnia lic.
stacjonarne
P_48741.pdf
46610WNEiZ-nE-dF-III-N-15/16Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
studia III stopnia w dyscyplinie finanseIII stopnia
niestacjonarne
P_46610.pdf
47083WNEiZ-nE-dF-III-S-15/16Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
studia III stopnia w dyscyplinie finanseIII stopnia
stacjonarne
P_47083.pdf
29003WNEiZ-RN-O-II-S-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
rynek nieruchomościII stopnia
stacjonarne
P_29003.pdf
4513WPiA-P-O-JM-N-15/16Z
Wydział Prawa i Administracji
prawoJednolite magisterskie
niestacjonarne
P_4513.pdf
4526WPiA-P-O-JM-N-14/15Z
Wydział Prawa i Administracji
prawoJednolite magisterskie
niestacjonarne
P_4526.pdf
4529WPiA-P-O-JM-S-14/15Z
Wydział Prawa i Administracji
prawoJednolite magisterskie
stacjonarne
P_4529.pdf
4556WPiA-P-O-JM-N-13/14Z
Wydział Prawa i Administracji
prawoJednolite magisterskie
niestacjonarne
P_4556.pdf
26454WPiA-P-O-JM-S-13/14Z
Wydział Prawa i Administracji
prawoJednolite magisterskie
stacjonarne
P_26454.pdf
68700WPiA-A-O-I-S-15/16Z
Wydział Prawa i Administracji
administracjaI stopnia lic.
stacjonarne
P_68700.pdf
109135WNEiZ-Z-O-I-N-15/16Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
zarządzanieI stopnia lic.
niestacjonarne
P_109135.pdf
2580WF-nH-dJ-III-N-15/16Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwoIII stopnia
niestacjonarne
P_2580.pdf
2582WF-nH-dJ-III-S-15/16Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwoIII stopnia
stacjonarne
P_2582.pdf
2677WF-nH-dJ-III-N-16/17Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwoIII stopnia
niestacjonarne
P_2677.pdf
2678WF-nH-dJ-III-S-16/17Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwoIII stopnia
stacjonarne
P_2678.pdf
2875WF-III-nH-dL-N-15/16Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
studia III stopnia w dyscyplinie literaturoznawstwo
niestacjonarne
P_2875.pdf
2877WF-III-nH-dL-S-15/16Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
studia III stopnia w dyscyplinie literaturoznawstwo
stacjonarne
P_2877.pdf
17367WNEiZ-FiR-O-I-N-15/16Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
finanse i rachunkowośćI stopnia lic.
niestacjonarne
P_17367.pdf
17371WNEiZ-FiR-O-I-S-15/16Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
finanse i rachunkowośćI stopnia lic.
stacjonarne
P_17371.pdf
47118WF-nH-dL-III-S-16/17Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
studia III stopnia w dyscyplinie literaturoznawstwoIII stopnia
stacjonarne
P_47118.pdf
47119WF-nH-dL-III-N-16/17Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
studia III stopnia w dyscyplinie literaturoznawstwoIII stopnia
niestacjonarne
P_47119.pdf
47593WF-GC-O-I-S-16/17Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
Global CommunicationI stopnia lic.
stacjonarne
P_47593.pdf
109137WNEiZ-Z-O-I-S-15/16Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
zarządzanieI stopnia lic.
stacjonarne
P_109137.pdf
4572WPiA-P-O-JM-N-16/17Z
Wydział Prawa i Administracji
prawoJednolite magisterskie
niestacjonarne
P_4572.pdf
46608WPiA-P-O-JM-S-16/17Z
Wydział Prawa i Administracji
prawoJednolite magisterskie
stacjonarne
P_46608.pdf
98034WH-nH-dF-III-S-14/15Z
Wydział Humanistyczny
studia III stopnia w dyscyplinie filozofiaIII stopnia
stacjonarne
P_98034.pdf
98040WH-nH-dF-III-S-15/16Z
Wydział Humanistyczny
studia III stopnia w dyscyplinie filozofiaIII stopnia
stacjonarne
P_98040.pdf
98057WH-nH-dF-III-S-16/17Z
Wydział Humanistyczny
studia III stopnia w dyscyplinie filozofiaIII stopnia
stacjonarne
P_98057.pdf
105416WMF-F-O-I-S-16/17Z
Wydział Matematyczno-Fizyczny
fizykaI stopnia lic.
stacjonarne
P_105416.pdf
111883WNEiZ-IiE-O-I-S-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
informatyka i ekonometriaI stopnia lic.
stacjonarne
P_111883.pdf
111884WNEiZ-IiE-O-I-N-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
informatyka i ekonometriaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_111884.pdf
105413WMF-F-O-I-N-16/17Z
Wydział Matematyczno-Fizyczny
fizykaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_105413.pdf
6593WNEiZ-EaITA-O-I-S-15/16Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Economics and IT ApplicationsI stopnia lic.
stacjonarne
P_6593.pdf
18708WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-15/16Z
ekonomiczno-prawnyI stopnia lic.
stacjonarne
P_18708.pdf
36966WNEiZ-PiI-P-I-S-15/16Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
przedsiębiorczość i inwestycjeI stopnia lic.
stacjonarne
P_36966.pdf
48516WNEiZ-IiE-O-I-S-15/16Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
informatyka i ekonometriaI stopnia lic.
stacjonarne
P_48516.pdf
83542WNoZ-GP-O-I-S-16/17Z
Wydział Nauk o Ziemi
gospodarka przestrzennaI stopnia lic.
stacjonarne
P_83542.pdf
102816WB-OiIŚP-O-I-S-15/16Z
Wydział Biologii
ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczegoI stopnia lic.
stacjonarne
P_102816.pdf
44873WF-F/FRosyj.zDJO-O-I-S-16/17Z-PNdJO-j.norw.
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym
P_44873.pdf
44874WF-F/FRosyj.zDJO-O-I-S-16/17Z-PNdJO-j.niem.
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym
P_44874.pdf
44875WF-F/FRosyj.zDJO-O-I-S-16/17Z-PNdJO-j.chiń.
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym
P_44875.pdf
44876WF-F/FRosyj.zDJO-O-I-S-16/17Z-PNdJO-j.ang.
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym
P_44876.pdf
48517WNEiZ-IiE-O-I-N-15/16Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
informatyka i ekonometriaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_48517.pdf
68996WF-F/FRosyj-O-II-S-16/17Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia rosyjskaII stopnia
stacjonarne
P_68996.pdf
96411WF-F/FRzJOdW-O-I-S-16/17Z-TzJF
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia romańska z językiem obcym do wyboru
P_96411.pdf
96412WF-F/FRzJOdW-O-I-S-16/17Z-NwZJF
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia romańska z językiem obcym do wyboru
P_96412.pdf
96413WF-F/FRzJOdW-O-I-S-16/17Z-JFwB-PiE
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia romańska z językiem obcym do wyboru
P_96413.pdf
96414WF-F/FRzJOdW-O-I-S-16/17Z-JFwB-eT
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia romańska z językiem obcym do wyboru
P_96414.pdf
96415WF-F/FRzJOdW-O-I-S-16/17Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia romańska z językiem obcym do wyboruI stopnia lic.
stacjonarne
P_96415.pdf
96931WH-nS-dNoP-III-S-16/17Z
Wydział Humanistyczny
studia III stopnia w dyscyplinie nauki o polityceIII stopnia
stacjonarne
P_96931.pdf
98881WH-MIPiPR-O-I-S-16/17Z
Wydział Humanistyczny
management instytucji publicznych i Public RelationsI stopnia lic.
stacjonarne
P_98881.pdf
23325WZiEU-L-O-I-N-16/17Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
logistykaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_23325.pdf
23326WZiEU-L-O-I-S-16/17Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
logistykaI stopnia lic.
stacjonarne
P_23326.pdf
25220WZiEU-E-II-O-S-16/17Z-EwB
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomia
P_25220.pdf
45728WF-DiKS-O-I-S-16/17Z-DI
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
P_45728.pdf
45729WF-DiKS-O-I-S-16/17Z-KiPK
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
P_45729.pdf
45730WF-DiKS-O-I-S-16/17Z-PR
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
P_45730.pdf
45731WF-DiKS-O-I-S-16/17Z-SR
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
P_45731.pdf
45902WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-JwTH
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: iberystyka - studia hiszpańskie
P_45902.pdf
45903WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z-KT
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: iberystyka - studia hiszpańskie
P_45903.pdf
45905WF-F/Ish-O-I-N-16/17Z-KT
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: iberystyka - studia hiszpańskie
P_45905.pdf
45906WF-F/Ish-O-I-N-16/17Z-JwTH
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: iberystyka - studia hiszpańskie
P_45906.pdf
48220WZiEU-E-II-O-S-16/17Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomia
stacjonarne
P_48220.pdf
48717WF-F/Ish-O-I-N-16/17Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: iberystyka - studia hiszpańskieI stopnia lic.
niestacjonarne
P_48717.pdf
70062WF-F/Ish-O-I-S-16/17Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: iberystyka - studia hiszpańskieI stopnia lic.
stacjonarne
P_70062.pdf
36965WNEiZ-PiI-P-I-S-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
przedsiębiorczość i inwestycjeI stopnia lic.
stacjonarne
P_36965.pdf
37277WB-Biotech-O-I-S-16/17Z
Wydział Biologii
biotechnologiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_37277.pdf
37515WNEiZ-IiE(st. pol-niem)-O-I-S-15/16Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
informatyka i ekonometria - informatyka gospodarcza (Wirtschaftsinformatik)I stopnia lic.
stacjonarne
P_37515.pdf
48714WF-F/sN-O-I-N-16/17Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: skandynawistyka - studia norweskieI stopnia lic.
niestacjonarne
P_48714.pdf
68160WNoZ-nP-dG-III-S-16/17Z
Wydział Nauk o Ziemi
studia III stopnia w dyscyplinie geografiaIII stopnia
stacjonarne
P_68160.pdf
83850WNoZ-Geol-O-I-S-16/17Z
Wydział Nauk o Ziemi
geologiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_83850.pdf
96331WKFiPZ-ZP-O-I-S-16/17Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
zdrowie publiczneI stopnia lic.
stacjonarne
P_96331.pdf
12242WNoZ-Geol-O-I-S-15/16Z
Wydział Nauk o Ziemi
geologiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_12242.pdf
24101WZiEU-E-O-I-S-16/17Z-EwB
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomia
P_24101.pdf
24109WZiEU-E-O-I-S-16/17Z-EM
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomia
P_24109.pdf
24113WZiEU-E-O-I-S-16/17Z-BE
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomia
P_24113.pdf
24123WZiEU-E-O-I-N-16/17Z-EwB
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomia
P_24123.pdf
24127WZiEU-E-O-I-N-16/17Z-ETiHM
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomia
P_24127.pdf
24131WZiEU-E-O-I-N-16/17Z-EM
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomia
P_24131.pdf
28594WZiEU-E-O-I-S-16/17Z-ETiHM
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomia
P_28594.pdf
45734WF-F/sN-O-I-S-16/17Z-T
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: skandynawistyka - studia norweskie
P_45734.pdf
45735WF-F/sN-O-I-S-16/17Z-JNwKiB
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: skandynawistyka - studia norweskie
P_45735.pdf
45738WF-F/sN-O-I-N-16/17Z-T
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: skandynawistyka - studia norweskie
P_45738.pdf
45740WF-F/sN-O-I-N-16/17Z-JNwKiB
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: skandynawistyka - studia norweskie
P_45740.pdf
48716WF-F/sN-O-I-S-16/17Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: skandynawistyka - studia norweskieI stopnia lic.
stacjonarne
P_48716.pdf
51924WNEiZ-ZiIP-O-I-S-15/16Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
zarządzanie i inżynieria produkcjiI stopnia lic.
stacjonarne
P_51924.pdf
63915WZiEU-E-O-I-S-16/17Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_63915.pdf
63919WZiEU-E-O-I-N-16/17Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomiaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_63919.pdf
83457WNoZ-Geogr-O-I-S-16/17Z
Wydział Nauk o Ziemi
geografiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_83457.pdf
22773WZiEU-L/inż-O-I-S-16/17Z-ISL
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
logistyka
P_22773.pdf
48049WZiEU-Z-O-I-S-16/17Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
zarządzanieI stopnia lic.
stacjonarne
P_48049.pdf
48051WZiEU-Z-O-I-N-16/17Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
zarządzanieI stopnia lic.
niestacjonarne
P_48051.pdf
49301WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z-ARRiE
turystyka i rekreacja
P_49301.pdf
49301WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z-ARRiE
turystyka i rekreacja
P_49301.pdf
49301WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z-ARRiE
turystyka i rekreacja
P_49301.pdf
49301WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z-ARRiE
turystyka i rekreacja
P_49301.pdf
64069WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-N-16/17Z
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_64069.pdf
64069WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-N-16/17Z
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_64069.pdf
64069WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-N-16/17Z
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_64069.pdf
64069WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-N-16/17Z
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_64069.pdf
66201WZiEU-L/inż-O-I-S-16/17Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
logistykaI stopnia lic.
stacjonarne
P_66201.pdf
95711WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
stacjonarne
P_95711.pdf
95711WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
stacjonarne
P_95711.pdf
95711WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
stacjonarne
P_95711.pdf
95711WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-16/17Z
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
stacjonarne
P_95711.pdf
25225WZiEU-E-II-O-S-16/17Z-ER
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomia
P_25225.pdf
25230WZiEU-E-II-O-S-16/17Z-EM
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomia
P_25230.pdf
25235WZiEU-E-II-O-S-16/17Z-EiPS
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomia
P_25235.pdf
25239WZiEU-E-II-O-S-16/17Z-BwTiHM
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomia
P_25239.pdf
25243WZiEU-E-II-O-S-16/17Z-BE
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomia
P_25243.pdf
25251WZiEU-E-II-O-N-16/17Z-EwB
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomia
P_25251.pdf
25255WZiEU-E-II-O-N-16/17Z-EM
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomia
P_25255.pdf
25260WZiEU-E-II-O-N-16/17Z-BwTiHM
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomia
P_25260.pdf
29975WB-M-O-I-S-16/17Z
Wydział Biologii
mikrobiologiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_29975.pdf
48203WZiEU-E-II-O-N-16/17Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomia
niestacjonarne
P_48203.pdf
48738WNEiZ-EaITA-O-I-S-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Economics and IT ApplicationsI stopnia lic.
stacjonarne
P_48738.pdf
69952WF-F/FRosyj.zDJO-O-I-S-16/17Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcymI stopnia lic.
stacjonarne
P_69952.pdf
9267WNoZ-GP-O-II-S-16/17Z-PŚ
Wydział Nauk o Ziemi
gospodarka przestrzenna
P_9267.pdf
83024WB-GiBE-O-I-S-16/17Z
Wydział Biologii
genetyka i biologia eksperymentalnaI stopnia lic.
stacjonarne
P_83024.pdf
97428WNoZ-nP-dO-III-S-15/16Z
Wydział Nauk o Ziemi
studia III stopnia w dyscyplinie oceanologiaIII stopnia
stacjonarne
P_97428.pdf
47310WZiEU-FiR-O-I-S-16/17Z-RP
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
finanse i rachunkowość
P_47310.pdf
47311WZiEU-FiR-O-I-N-16/17Z-RiPwB
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
finanse i rachunkowość
P_47311.pdf
48110WZiEU-FiR-O-I-S-16/17Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
finanse i rachunkowośćI stopnia lic.
stacjonarne
P_48110.pdf
105295WKFiPZ-WF-P-I-N-15/16Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
wychowanie fizyczneI stopnia lic.
niestacjonarne
P_105295.pdf
109878WZiEU-FiR-O-I-N-16/17Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
finanse i rachunkowośćI stopnia lic.
niestacjonarne
P_109878.pdf
43049WF-F/FG-O-I-N-16/17Z-KT
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańska
P_43049.pdf
51887WF-F/FG-O-I-N-16/17Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańskaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_51887.pdf
51888WF-F/FG-O-I-N-16/17Z-JNwGiB
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańska
P_51888.pdf
51890WF-F/FG-O-I-S-16/17Z-KN
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańska
P_51890.pdf
51891WF-F/FG-O-I-S-16/17Z-JNwGiB
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańska
P_51891.pdf
51892WF-F/FG-O-I-S-16/17Z-KT
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańska
P_51892.pdf
69487WF-F/FG-O-I-S-16/17Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańskaI stopnia lic.
stacjonarne
P_69487.pdf
35049WMF-M-O-I-S-16/17Z-ZM
Wydział Matematyczno-Fizyczny
matematyka
P_35049.pdf
35050WMF-M-O-I-S-16/17Z-TOiS
Wydział Matematyczno-Fizyczny
matematyka
P_35050.pdf
35051WMF-M-O-I-S-16/17Z-TK
Wydział Matematyczno-Fizyczny
matematyka
P_35051.pdf
35052WMF-M-O-I-S-16/17Z-N
Wydział Matematyczno-Fizyczny
matematyka
P_35052.pdf
35053WMF-M-O-I-S-16/17Z-MAPG
Wydział Matematyczno-Fizyczny
matematyka
P_35053.pdf
35055WMF-M-O-I-N-16/17Z-ZM
Wydział Matematyczno-Fizyczny
matematyka
P_35055.pdf
35056WMF-M-O-I-N-16/17Z-N
Wydział Matematyczno-Fizyczny
matematyka
P_35056.pdf
55845WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-16/17Z
ekonomiczno-prawnyI stopnia lic.
stacjonarne
P_55845.pdf
83640WNoZ-TiR-O-I-S-16/17Z
Wydział Nauk o Ziemi
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
stacjonarne
P_83640.pdf
98525WH-F-O-I-S-16/17Z
Wydział Humanistyczny
filozofiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_98525.pdf
107065WMF-M-O-I-N-16/17Z
Wydział Matematyczno-Fizyczny
matematykaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_107065.pdf
107067WMF-M-O-I-S-16/17Z
Wydział Matematyczno-Fizyczny
matematykaI stopnia lic.
stacjonarne
P_107067.pdf
43293WH-A-P-I-S-16/17Z
Wydział Humanistyczny
archeologiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_43293.pdf
107263WMF-nŚ-dM-III-S-16/17Z
Wydział Matematyczno-Fizyczny
studia III stopnia w dyscyplinie matematykaIII stopnia
stacjonarne
P_107263.pdf
38812WNEiZ-GN-P-I-S-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
gospodarka nieruchomościamiI stopnia lic.
stacjonarne
P_38812.pdf
101749WH-PSoc-P-I-S-16/17Z
Wydział Humanistyczny
praca socjalnaI stopnia lic.
stacjonarne
P_101749.pdf
70573WNEiZ-FiR-O-I-S-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
finanse i rachunkowośćI stopnia lic.
stacjonarne
P_70573.pdf
83131WNEiZ-Z-O-II-N-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
zarządzanieII stopnia
niestacjonarne
P_83131.pdf
87382WNEiZ-FiR-O-I-N-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
finanse i rachunkowośćI stopnia lic.
niestacjonarne
P_87382.pdf
98641WH-KK-O-I-S-16/17Z
Wydział Humanistyczny
kognitywistyka komunikacjiI stopnia lic.
stacjonarne
P_98641.pdf
111890WNEiZ-Z-O-I-N-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
zarządzanieI stopnia lic.
niestacjonarne
P_111890.pdf
111891WNEiZ-Z-O-I-S-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
zarządzanieI stopnia lic.
stacjonarne
P_111891.pdf
48755WNEiZ-FiR-O-II-S-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
finanse i rachunkowośćII stopnia
stacjonarne
P_48755.pdf
48764WNEiZ-FiR-O-II-N-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
finanse i rachunkowośćII stopnia
niestacjonarne
P_48764.pdf
83132WNEiZ-Z-O-II-S-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
zarządzanieII stopnia
stacjonarne
P_83132.pdf
100374WH-SnWiW-O-I-S-16/17Z
Wydział Humanistyczny
studia nad wojną i wojskowościąI stopnia lic.
stacjonarne
P_100374.pdf
101659WH-Po-O-I-S-16/17Z
Wydział Humanistyczny
politologiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_101659.pdf
101660WH-Po-O-I-N-16/17Z
Wydział Humanistyczny
politologiaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_101660.pdf
97259WF-III-nH-dJ-S-17/18Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
stacjonarne
P_97259.pdf
97260WF-III-nH-dJ-N-17/18Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
niestacjonarne
P_97260.pdf
101925WH-Ps-O-JM-S-14/15Z
Wydział Humanistyczny
psychologiaJednolite magisterskie
stacjonarne
P_101925.pdf
101926WH-Ps-O-JM-NW-14/15Z
Wydział Humanistyczny
psychologiaJednolite magisterskie
P_101926.pdf
92715WNoZ-BW-P-I-S-17/18Z
Wydział Nauk o Ziemi
bezpieczeństwo wodneI stopnia lic.
stacjonarne
P_92715.pdf
100259WH-MiC-P-I-S-16/17Z
Wydział Humanistyczny
media i cywilizacjaI stopnia lic.
stacjonarne
P_100259.pdf
100437WH-MM-O-I-S-16/17Z
Wydział Humanistyczny
mediacja międzykulturowaI stopnia lic.
stacjonarne
P_100437.pdf
102204WH-S-O-I-S-16/17Z
Wydział Humanistyczny
socjologiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_102204.pdf
47122WF-FP-O-I-S-16/17Z-B
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia polska
P_47122.pdf
51902WF-F/FGzDJO-O-I-16/17Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańska z dodatkowym językiem obcym
P_51902.pdf
84508WF-FP-O-I-S-16/17Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia polskaI stopnia lic.
stacjonarne
P_84508.pdf
98166WH-BW-O-I-S-16/17Z
Wydział Humanistyczny
bezpieczeństwo wewnętrzneI stopnia lic.
stacjonarne
P_98166.pdf
98167WH-BW-O-I-N-16/17Z
Wydział Humanistyczny
bezpieczeństwo wewnętrzneI stopnia lic.
niestacjonarne
P_98167.pdf
107259WT-T-O-JM-S-16/17Z
[*] Wydział Teologiczny
teologiaJednolite magisterskie
stacjonarne
P_107259.pdf
109052WT-IzESnC-O-I-S-16/17Z
[*] Wydział Teologiczny
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwemI stopnia lic.
stacjonarne
P_109052.pdf
51903WF-F/FGzDJO-O-I-S-16/17Z-DJOJA
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańska z dodatkowym językiem obcym
P_51903.pdf
51904WF-F/FGzDJO-O-I-S-16/17Z-DJOJR
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańska z dodatkowym językiem obcym
P_51904.pdf
51905WF-F/FGzDJO-O-I-S-16/17Z-DJOJW
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańska z dodatkowym językiem obcym
P_51905.pdf
68698WPiA-A-O-I-S-16/17Z
Wydział Prawa i Administracji
administracjaI stopnia lic.
stacjonarne
P_68698.pdf
101237WH-Pe-O-I-S-16/17Z
Wydział Humanistyczny
pedagogikaI stopnia lic.
stacjonarne
P_101237.pdf
101238WH-Pe-O-I-N-16/17Z
Wydział Humanistyczny
pedagogikaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_101238.pdf
107007WT-T-O-JM-S-14/15Z
[*] Wydział Teologiczny
teologiaJednolite magisterskie
stacjonarne
P_107007.pdf
68717WPiA-A-O-II-S-16/17Z
Wydział Prawa i Administracji
administracjaII stopnia
stacjonarne
P_68717.pdf
50650WNEiZ-IiE-O-II-S-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
informatyka i ekonometriaII stopnia
stacjonarne
P_50650.pdf
50651WNEiZ-IiE-O-II-N-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
informatyka i ekonometriaII stopnia
niestacjonarne
P_50651.pdf
51925WNEiZ-ZiIP-O-I-S-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
zarządzanie i inżynieria produkcjiI stopnia lic.
stacjonarne
P_51925.pdf
101331WH-Pe-P-I-N-16/17Z
Wydział Humanistyczny
pedagogikaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_101331.pdf
101334WH-Pe-P-I-S-16/17Z
Wydział Humanistyczny
pedagogikaI stopnia lic.
stacjonarne
P_101334.pdf
43209WT-nT-dT-III-S-15/16Z
[*] Wydział Teologiczny
studia III stopnia w dziedzinie - nauki teologiczneIII stopnia
stacjonarne
P_43209.pdf
105317WT-nT-dT-III-S-16/17Z
[*] Wydział Teologiczny
studia III stopnia w dziedzinie - nauki teologiczneIII stopnia
stacjonarne
P_105317.pdf
58421WF-nH-dL-III-N-17/18Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
studia III stopnia w dyscyplinie literaturoznawstwoIII stopnia
niestacjonarne
P_58421.pdf
58422WF-nH-dL-III-S-17/18Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
studia III stopnia w dyscyplinie literaturoznawstwoIII stopnia
stacjonarne
P_58422.pdf
36024WNoZ-nP-dO-III-S-16/17Z
Wydział Nauk o Ziemi
studia III stopnia w dyscyplinie oceanologiaIII stopnia
stacjonarne
P_36024.pdf
100261WH-MiC-P-I-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
media i cywilizacjaI stopnia lic.
stacjonarne
P_100261.pdf
101344WH-Pe-P-I-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
pedagogikaI stopnia lic.
stacjonarne
P_101344.pdf
101345WH-Pe-P-I-N-17/18Z
Wydział Humanistyczny
pedagogikaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_101345.pdf
101420WH-Pe-P-II-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
pedagogikaII stopnia
stacjonarne
P_101420.pdf
101421WH-Pe-P-II-N-17/18Z
Wydział Humanistyczny
pedagogikaII stopnia
niestacjonarne
P_101421.pdf
110053WNEiZ-E-O-I-N-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ekonomiaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_110053.pdf
110054WNEiZ-E-O-I-S-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ekonomiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_110054.pdf
97402WH-AK-P-I-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
animacja kulturyI stopnia lic.
stacjonarne
P_97402.pdf
98787WH-KK-O-II-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
kognitywistyka komunikacjiII stopnia
stacjonarne
P_98787.pdf
100893WH-NoP-O-II-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
nauki o polityceII stopnia
stacjonarne
P_100893.pdf
101455WH-PSpe-P-I-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
pedagogika specjalnaI stopnia lic.
stacjonarne
P_101455.pdf
101762WH-PSoc-P-I-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
praca socjalnaI stopnia lic.
stacjonarne
P_101762.pdf
101864WH-PSoc-O-II-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
praca socjalnaII stopnia
stacjonarne
P_101864.pdf
110051WNEiZ-E-O-II-N-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ekonomiaII stopnia
niestacjonarne
P_110051.pdf
110052WNEiZ-E-O-II-S-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ekonomiaII stopnia
stacjonarne
P_110052.pdf
101304WH-Pe-O-II-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
pedagogikaII stopnia
stacjonarne
P_101304.pdf
52350WNoZ-nP-dG-III-S-17/18Z
Wydział Nauk o Ziemi
studia III stopnia w dyscyplinie geografiaIII stopnia
stacjonarne
P_52350.pdf
98643WH-KK-O-I-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
kognitywistyka komunikacjiI stopnia lic.
stacjonarne
P_98643.pdf
102584WH-SM-O-I-S-16/17Z
Wydział Humanistyczny
stosunki międzynarodoweI stopnia lic.
stacjonarne
P_102584.pdf
49054WKFiPZ-DS-O-I-N-17/18Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
diagnostyka sportowaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_49054.pdf
65176WKFiPZ-DS-O-I-S-17/18Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
diagnostyka sportowaI stopnia lic.
stacjonarne
P_65176.pdf
99059WH-PP-SP-N-17/18Z
Wydział Humanistyczny
Przygotowanie PedagogiczneStudia podyplomowe
niestacjonarne
P_99059.pdf
100623WH-NoP-O-I-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
nauki o polityceI stopnia lic.
stacjonarne
P_100623.pdf
100624WH-NoP-O-I-N-17/18Z
Wydział Humanistyczny
nauki o polityceI stopnia lic.
niestacjonarne
P_100624.pdf
101249WH-Pe-O-I-N-17/18Z
Wydział Humanistyczny
pedagogikaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_101249.pdf
101252WH-Pe-O-I-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
pedagogikaI stopnia lic.
stacjonarne
P_101252.pdf
48628WKFiPZ-WF-P-I-N-16/17Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
wychowanie fizyczneI stopnia lic.
niestacjonarne
P_48628.pdf
48629WKFiPZ-WF-P-I-S-16/17Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
wychowanie fizyczneI stopnia lic.
stacjonarne
P_48629.pdf
48856WKFiPZ-WF-P-I-N-16/17Z-N
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
wychowanie fizyczne
P_48856.pdf
48865WKFiPZ-WF-P-I-N-16/17Z-N+K
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
wychowanie fizyczne
P_48865.pdf
48866WKFiPZ-WF-P-I-N-16/17Z-N+S
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
wychowanie fizyczne
P_48866.pdf
48867WKFiPZ-WF-P-I-S-16/17Z-N
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
wychowanie fizyczne
P_48867.pdf
48876WKFiPZ-WF-P-I-S-16/17Z-N+K
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
wychowanie fizyczne
P_48876.pdf
48878WKFiPZ-WF-P-I-S-16/17Z-N+S
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
wychowanie fizyczne
P_48878.pdf
83533WNoZ-GP-O-I-S-17/18Z
Wydział Nauk o Ziemi
gospodarka przestrzennaI stopnia lic.
stacjonarne
P_83533.pdf
95909WNEiZ-nE-dE-III-N-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
studia III stopnia w dyscyplinie ekonomiaIII stopnia
niestacjonarne
P_95909.pdf
95910WNEiZ-nE-dE-III-S-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
studia III stopnia w dyscyplinie ekonomiaIII stopnia
stacjonarne
P_95910.pdf
98527WH-F-O-I-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
filozofiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_98527.pdf
102068WH-Ps-O-JM-S-16/17Z
Wydział Humanistyczny
psychologiaJednolite magisterskie
stacjonarne
P_102068.pdf
58939WB-M-O-I-S-17/18Z
Wydział Biologii
mikrobiologiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_58939.pdf
68687WB-Biotech-O-II-S-17/18Z
Wydział Biologii
biotechnologiaII stopnia
stacjonarne
P_68687.pdf
73183WB-BPK-O-II-N-17/18Z
Wydział Biologii
biologiczne podstawy kryminalistykiII stopnia
niestacjonarne
P_73183.pdf
73198WB-Biotech-O-I-S-17/18Z
Wydział Biologii
biotechnologiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_73198.pdf
73516WPiA-A-O-II-S-17/18Z
Wydział Prawa i Administracji
administracjaII stopnia
stacjonarne
P_73516.pdf
74987WB-B-O-II-S-17/18Z
Wydział Biologii
biologiaII stopnia
stacjonarne
P_74987.pdf
83632WNoZ-TiR-O-I-S-17/18Z
Wydział Nauk o Ziemi
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
stacjonarne
P_83632.pdf
102074WH-Ps-O-JM-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
psychologiaJednolite magisterskie
stacjonarne
P_102074.pdf
102229WH-S-O-I-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
socjologiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_102229.pdf
104448WPiA-A-O-I-S-17/18Z
Wydział Prawa i Administracji
administracjaI stopnia lic.
stacjonarne
P_104448.pdf
107276WB-B-O-I-S-17/18Z
Wydział Biologii
biologiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_107276.pdf
49298WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-N-16/17Z-ARRiE
turystyka i rekreacja
P_49298.pdf
49298WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-N-16/17Z-ARRiE
turystyka i rekreacja
P_49298.pdf
49298WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-N-16/17Z-ARRiE
turystyka i rekreacja
P_49298.pdf
49298WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-N-16/17Z-ARRiE
turystyka i rekreacja
P_49298.pdf
60561WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-17/18Z
ekonomiczno-prawnyI stopnia lic.
stacjonarne
P_60561.pdf
73182WB-BPK-O-II-S-17/18Z
Wydział Biologii
biologiczne podstawy kryminalistykiII stopnia
stacjonarne
P_73182.pdf
83677WNoZ-Geol-O-I-S-17/18Z
Wydział Nauk o Ziemi
geologiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_83677.pdf
100441WH-MM-O-I-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
mediacja międzykulturowaI stopnia lic.
stacjonarne
P_100441.pdf
101535WH-PSpe-O-II-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
pedagogika specjalnaII stopnia
stacjonarne
P_101535.pdf
102406WH-S-O-II-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
socjologiaII stopnia
stacjonarne
P_102406.pdf
102841WB-OiIŚP-O-I-S-17/18Z
Wydział Biologii
ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczegoI stopnia lic.
stacjonarne
P_102841.pdf
46618WNEiZ-nE-dF-III-N-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
studia III stopnia w dyscyplinie finanseIII stopnia
niestacjonarne
P_46618.pdf
46619WNEiZ-nE-dF-III-S-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
studia III stopnia w dyscyplinie finanseIII stopnia
stacjonarne
P_46619.pdf
47619WZiEU-FiR-O-I-S-16/17L-RP
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
finanse i rachunkowość
P_47619.pdf
47620WZiEU-FiR-O-I-N-16/17L-RiPwB
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
finanse i rachunkowość
P_47620.pdf
64054WNEiZ-RN-O-II-S-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
rynek nieruchomościII stopnia
stacjonarne
P_64054.pdf
69780WZiEU-FiR-O-I-N-16/17L
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
finanse i rachunkowośćI stopnia lic.
niestacjonarne
P_69780.pdf
72509WF-SP-I-O-S-17/18Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
studia pisarskie
stacjonarne
P_72509.pdf
73776WB-GiBE-O-I-S-17/18Z
Wydział Biologii
genetyka i biologia eksperymentalnaI stopnia lic.
stacjonarne
P_73776.pdf
94007WZiEU-FiR-O-I-S-16/17L
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
finanse i rachunkowośćI stopnia lic.
stacjonarne
P_94007.pdf
96334WKFiPZ-ZP-O-I-S-17/18Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
zdrowie publiczneI stopnia lic.
stacjonarne
P_96334.pdf
97987WH-A-O-II-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
archeologiaII stopnia
stacjonarne
P_97987.pdf
98060WH-nH-dF-III-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
studia III stopnia w dyscyplinie filozofiaIII stopnia
stacjonarne
P_98060.pdf
98109WH-nS-dNoP-III-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
studia III stopnia w dyscyplinie nauki o polityceIII stopnia
stacjonarne
P_98109.pdf
98134WH-nS-dP-III-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
studia III stopnia w dyscyplinie pedagogikaIII stopnia
stacjonarne
P_98134.pdf
104874WPiA+WNEiZ-EP-O-II-S-17/18Z
ekonomiczno-prawnyII stopnia
stacjonarne
P_104874.pdf
49224WNEiZ-nE-dNoZ-III-N-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
studia III stopnia w dyscyplinie nauki o zarządzaniuIII stopnia
niestacjonarne
P_49224.pdf
49226WNEiZ-nE-dNoZ-III-S-16/17Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
studia III stopnia w dyscyplinie nauki o zarządzaniuIII stopnia
stacjonarne
P_49226.pdf
83452WNoZ-Geogr-O-I-S-17/18Z
Wydział Nauk o Ziemi
geografiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_83452.pdf
83518WNoZ-Geogr-O-II-S-17/18Z
Wydział Nauk o Ziemi
geografiaII stopnia
stacjonarne
P_83518.pdf
97781WH-BN-O-II-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
bezpieczeństwo narodoweII stopnia
stacjonarne
P_97781.pdf
97782WH-BN-O-II-N-17/18Z
Wydział Humanistyczny
bezpieczeństwo narodoweII stopnia
niestacjonarne
P_97782.pdf
101305WH-Pe-O-II-N-17/18Z
Wydział Humanistyczny
pedagogikaII stopnia
niestacjonarne
P_101305.pdf
47303WNoZ-nP-dO-III-S-17/18Z
Wydział Nauk o Ziemi
studia III stopnia w dyscyplinie oceanologiaIII stopnia
stacjonarne
P_47303.pdf
69794WF-LdB-trpn-O-I-S-17/18Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckieI stopnia lic.
stacjonarne
P_69794.pdf
96323WKFiPZ-ZP-P-II-S-17/18Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
zdrowie publiczneII stopnia
stacjonarne
P_96323.pdf
96324WKFiPZ-ZP-P-II-N-17/18Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
zdrowie publiczneII stopnia
niestacjonarne
P_96324.pdf
98169WH-BW-O-I-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
bezpieczeństwo wewnętrzneI stopnia lic.
stacjonarne
P_98169.pdf
98170WH-BW-O-I-N-17/18Z
Wydział Humanistyczny
bezpieczeństwo wewnętrzneI stopnia lic.
niestacjonarne
P_98170.pdf
98883WH-MIPiPR-O-I-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
management instytucji publicznych i Public RelationsI stopnia lic.
stacjonarne
P_98883.pdf
102002WH-Ps-O-JM-S-15/16Z
Wydział Humanistyczny
psychologiaJednolite magisterskie
stacjonarne
P_102002.pdf
57851WF-F/sN-O-I-N-17/18Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: skandynawistyka - studia norweskieI stopnia lic.
niestacjonarne
P_57851.pdf
65117WZiEU-L-O-I-N-17/18Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
logistykaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_65117.pdf
65118WZiEU-L-O-I-S-17/18Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
logistykaI stopnia lic.
stacjonarne
P_65118.pdf
76259WH-A-O-I-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
archeologiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_76259.pdf
94567WF-F/sN-O-I-S-17/18Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: skandynawistyka - studia norweskieI stopnia lic.
stacjonarne
P_94567.pdf
96332WKFiPZ-ZP-O-I-N-16/17Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
zdrowie publiczneI stopnia lic.
niestacjonarne
P_96332.pdf
96335WKFiPZ-ZP-O-I-N-17/18Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
zdrowie publiczneI stopnia lic.
niestacjonarne
P_96335.pdf
48937WKFiPZ-WF-P-I-N-17/18Z-N+K
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
wychowanie fizyczne
P_48937.pdf
48940WKFiPZ-WF-P-I-N-17/18Z-N+S
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
wychowanie fizyczne
P_48940.pdf
48947WKFiPZ-WF-P-I-S-17/18Z-N
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
wychowanie fizyczne
P_48947.pdf
48950WKFiPZ-WF-P-I-S-17/18Z-N+K
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
wychowanie fizyczne
P_48950.pdf
48954WKFiPZ-WF-P-I-S-17/18Z-N+S
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
wychowanie fizyczne
P_48954.pdf
51926WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-II-N-17/18Z
turystyka i rekreacjaII stopnia
niestacjonarne
P_51926.pdf
51927WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-II-S-17/18Z
turystyka i rekreacjaII stopnia
stacjonarne
P_51927.pdf
64052WNEiZ-GN-P-I-S-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
gospodarka nieruchomościamiI stopnia lic.
stacjonarne
P_64052.pdf
96604WF-F/FRomań.zJOdW-O-I-S-17/18Z-TzJF
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia romańska z językiem obcym do wyboru
P_96604.pdf
96606WF-F/FRomań.zJOdW-O-I-S-17/18Z-NwZJF
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia romańska z językiem obcym do wyboru
P_96606.pdf
96607WF-F/FRomań.zJOdW-O-I-S-17/18Z-JFwB-PiE
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia romańska z językiem obcym do wyboru
P_96607.pdf
96608WF-F/FRomań.zJOdW-O-I-S-17/18Z-JFwB-eT
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia romańska z językiem obcym do wyboru
P_96608.pdf
96609WF-F/FRomań.zJOdW-O-I-S-17/18Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia romańska z językiem obcym do wyboruI stopnia lic.
stacjonarne
P_96609.pdf
102592WH-SM-O-I-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
stosunki międzynarodoweI stopnia lic.
stacjonarne
P_102592.pdf
117463WKFiPZ-WF-P-I-S-17/18Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
wychowanie fizyczneI stopnia lic.
stacjonarne
P_117463.pdf
117464WKFiPZ-WF-P-I-N-17/18Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
wychowanie fizyczneI stopnia lic.
niestacjonarne
P_117464.pdf
48934WKFiPZ-WF-P-I-N-17/18Z-N
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
wychowanie fizyczne
P_48934.pdf
49309WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-N-17/18Z-ARRiE
turystyka i rekreacja
P_49309.pdf
49309WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-N-17/18Z-ARRiE
turystyka i rekreacja
P_49309.pdf
49309WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-N-17/18Z-ARRiE
turystyka i rekreacja
P_49309.pdf
49309WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-N-17/18Z-ARRiE
turystyka i rekreacja
P_49309.pdf
49314WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-17/18Z-ARRiE
turystyka i rekreacja
P_49314.pdf
49314WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-17/18Z-ARRiE
turystyka i rekreacja
P_49314.pdf
49314WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-17/18Z-ARRiE
turystyka i rekreacja
P_49314.pdf
49314WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-17/18Z-ARRiE
turystyka i rekreacja
P_49314.pdf
57799WF-F/FRosyj.zDJO-O-I-S-17/18Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcymI stopnia lic.
stacjonarne
P_57799.pdf
57800WF-F/FRosyj.zDJO-O-I-S-17/18Z-PNdJO-j.ang.
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym
P_57800.pdf
57801WF-F/FRosyj.zDJO-O-I-S-17/18Z-PNdJO-j.chiń.
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym
P_57801.pdf
57802WF-F/FRosyj.zDJO-O-I-S-17/18Z-PNdJO-j.niem.
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym
P_57802.pdf
57803WF-F/FRosyj.zDJO-O-I-S-17/18Z-PNdJO-j.norw.
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym
P_57803.pdf
59597WF-F/FG-O-II-N-17/18Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańskaII stopnia
niestacjonarne
P_59597.pdf
59598WF-F/FG-O-II-N-17/18Z-JNwGiB
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańska
P_59598.pdf
59599WF-F/FG-O-II-N-17/18Z-KT
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańska
P_59599.pdf
59600WF-F/FG-O-II-S-17/18Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańskaII stopnia
stacjonarne
P_59600.pdf
59601WF-F/FG-O-II-S-17/18Z-JNwGiB
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańska
P_59601.pdf
59602WF-F/FG-O-II-S-17/18Z-KN
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańska
P_59602.pdf
59603WF-F/FG-O-II-S-17/18Z-KT
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańska
P_59603.pdf
59604WF-F/FG-O-I-N-17/18Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańskaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_59604.pdf
59605WF-F/FG-O-I-N-17/18Z-JNwGiB
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańska
P_59605.pdf
59606WF-F/FG-O-I-N-17/18Z-KT
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańska
P_59606.pdf
59607WF-F/FG-O-I-S-17/18Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańskaI stopnia lic.
stacjonarne
P_59607.pdf
59608WF-F/FG-O-I-S-17/18Z-KN
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańska
P_59608.pdf
59609WF-F/FG-O-I-S-17/18Z-KNwGiB
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańska
P_59609.pdf
59610WF-F/FG-O-I-S-17/18Z-KT
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańska
P_59610.pdf
64738WZiEU-L-O-II-S-17/18Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
logistykaII stopnia
stacjonarne
P_64738.pdf
65112WZiEU-L-O-II-N-17/18Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
logistykaII stopnia
niestacjonarne
P_65112.pdf
65201WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-N-17/18Z
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_65201.pdf
65201WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-N-17/18Z
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_65201.pdf
65201WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-N-17/18Z
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_65201.pdf
65201WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-N-17/18Z
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_65201.pdf
65202WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-17/18Z
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
stacjonarne
P_65202.pdf
65202WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-17/18Z
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
stacjonarne
P_65202.pdf
65202WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-17/18Z
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
stacjonarne
P_65202.pdf
65202WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-17/18Z
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
stacjonarne
P_65202.pdf
95942WKFiPZ-WF-P-II-N-17/18Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
wychowanie fizyczneII stopnia
niestacjonarne
P_95942.pdf
95943WKFiPZ-WF-P-II-S-17/18Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
wychowanie fizyczneII stopnia
stacjonarne
P_95943.pdf
110055WNEiZ-E-O-I-N-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ekonomiaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_110055.pdf
110056WNEiZ-E-O-I-S-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ekonomiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_110056.pdf
50653WNEiZ-IiE-O-II-N-16/17L
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
informatyka i ekonometriaII stopnia
niestacjonarne
P_50653.pdf
65119WZiEU-L/inż-O-I-S-17/18Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
logistykaI stopnia lic.
stacjonarne
P_65119.pdf
75411WNEiZ-IiE-O-II-S-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
informatyka i ekonometriaII stopnia
stacjonarne
P_75411.pdf
75419WNEiZ-IiE-O-II-N-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
informatyka i ekonometriaII stopnia
niestacjonarne
P_75419.pdf
80376WNEiZ-IiE-O-II-S-16/17L
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
informatyka i ekonometriaII stopnia
stacjonarne
P_80376.pdf
109054WT+WF-IzESnC-O-II-S-17/18Z
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwemII stopnia
stacjonarne
P_109054.pdf
109054WT+WF-IzESnC-O-II-S-17/18Z
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwemII stopnia
stacjonarne
P_109054.pdf
109054WT+WF-IzESnC-O-II-S-17/18Z
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwemII stopnia
stacjonarne
P_109054.pdf
109054WT+WF-IzESnC-O-II-S-17/18Z
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwemII stopnia
stacjonarne
P_109054.pdf
110023WNEiZ-E-O-II-N-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ekonomiaII stopnia
niestacjonarne
P_110023.pdf
110024WNEiZ-E-O-II-S-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ekonomiaII stopnia
stacjonarne
P_110024.pdf
48210WZiEU-E-II-O-N-16/17L
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomia
niestacjonarne
P_48210.pdf
51659WKFiPZ+[WZiEU]-TiR-P-II-N-17/18Z-ZPTiR
turystyka i rekreacja
P_51659.pdf
51666WKFiPZ+[WZiEU]-TiR-P-II-S-17/18Z-ZPTiR
turystyka i rekreacja
P_51666.pdf
60544WNEiZ-IiE-O-I-S-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
informatyka i ekonometriaI stopnia lic.
stacjonarne
P_60544.pdf
60546WNEiZ-IiE-O-I-N-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
informatyka i ekonometriaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_60546.pdf
63963WMF-nŚ-dM-III-S-17/18Z
Wydział Matematyczno-Fizyczny
studia III stopnia w dyscyplinie matematykaIII stopnia
stacjonarne
P_63963.pdf
65195WKFiPZ+[WZiEU]-TiR-P-II-N-17/18Z
turystyka i rekreacjaII stopnia
niestacjonarne
P_65195.pdf
65196WKFiPZ+[WZiEU]-TiR-P-II-S-17/18Z
turystyka i rekreacjaII stopnia
stacjonarne
P_65196.pdf
84602WF+WNEiZ-DiZM-O-II-S-17/18Z
dziennikarstwo i zarządzanie mediamiII stopnia
stacjonarne
P_84602.pdf
105316WT-nT-dT-III-S-17/18Z
[*] Wydział Teologiczny
studia III stopnia w dziedzinie - nauki teologiczneIII stopnia
stacjonarne
P_105316.pdf
107252WT-T-O-JM-S-17/18Z
[*] Wydział Teologiczny
teologiaJednolite magisterskie
stacjonarne
P_107252.pdf
108960WT-NoR-O-II-S-17/18Z
[*] Wydział Teologiczny
nauki o rodzinieII stopnia
stacjonarne
P_108960.pdf
49392WNEiZ-IiE-O-II-S-15/16L
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
informatyka i ekonometriaII stopnia
stacjonarne
P_49392.pdf
49393WNEiZ-IiE-O-II-N-15/16L
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
informatyka i ekonometriaII stopnia
niestacjonarne
P_49393.pdf
60429WZiEU-E-II-O-N-17/18Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomia
niestacjonarne
P_60429.pdf
60430WZiEU-E-II-O-S-17/18Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomia
stacjonarne
P_60430.pdf
97980WH-A-P-I-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
archeologiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_97980.pdf
93712WZiEU-FiR-O-I-S-17/18Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
finanse i rachunkowośćI stopnia lic.
stacjonarne
P_93712.pdf
100269WH-MiC-P-I-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
media i cywilizacjaI stopnia lic.
stacjonarne
P_100269.pdf
98105WH-nH-dH-III-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
studia III stopnia w dyscyplinie historiaIII stopnia
stacjonarne
P_98105.pdf
98158WH-nS-dP-III-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
studia III stopnia w dyscyplinie pedagogikaIII stopnia
stacjonarne
P_98158.pdf
87142WNEiZ-nE-dF-III-S-18/19Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
studia III stopnia w dyscyplinie finanseIII stopnia
stacjonarne
P_87142.pdf
102558WH-SnWiW-O-II-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
studia nad wojną i wojskowościąII stopnia
stacjonarne
P_102558.pdf
102466WH-S-O-II-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
socjologiaII stopnia
stacjonarne
P_102466.pdf
95765WB-GiBE-O-I-S-18/19Z
Wydział Biologii
genetyka i biologia eksperymentalnaI stopnia lic.
stacjonarne
P_95765.pdf
107287WB-B-O-I-S-18/19Z
Wydział Biologii
biologiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_107287.pdf
109004WT-IzESnC-O-I-S-17/18Z
[*] Wydział Teologiczny
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwemI stopnia lic.
stacjonarne
P_109004.pdf
96172WPiA-A-O-I-S-18/19Z
Wydział Prawa i Administracji
administracjaI stopnia lic.
stacjonarne
P_96172.pdf
96243WF-F/From-O-II-S-18/19Z-KT
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia romańska
P_96243.pdf
96244WF-F/From-O-II-S-18/19Z-KNwZJF
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia romańska
P_96244.pdf
96245WF-F/From-O-II-S-18/19Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia romańskaII stopnia
stacjonarne
P_96245.pdf
73849WNEiZ-IiE-O-II-N-17/18L
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
informatyka i ekonometriaII stopnia
niestacjonarne
P_73849.pdf
79677WNEiZ-GN-P-I-S-18/19Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
gospodarka nieruchomościamiI stopnia lic.
stacjonarne
P_79677.pdf
90276WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-18/19Z
ekonomiczno-prawnyI stopnia lic.
stacjonarne
P_90276.pdf
90276WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-18/19Z
ekonomiczno-prawnyI stopnia lic.
stacjonarne
P_90276.pdf
90276WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-18/19Z
ekonomiczno-prawnyI stopnia lic.
stacjonarne
P_90276.pdf
90276WPiA+WNEiZ-EP-O-I-S-18/19Z
ekonomiczno-prawnyI stopnia lic.
stacjonarne
P_90276.pdf
97909WH-BN-O-II-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
bezpieczeństwo narodoweII stopnia
stacjonarne
P_97909.pdf
97910WH-BN-O-II-N-18/19Z
Wydział Humanistyczny
bezpieczeństwo narodoweII stopnia
niestacjonarne
P_97910.pdf
104680WPiA-P-O-JM-N-18/19Z
Wydział Prawa i Administracji
prawoJednolite magisterskie
niestacjonarne
P_104680.pdf
104681WPiA-P-O-JM-S-18/19Z
Wydział Prawa i Administracji
prawoJednolite magisterskie
stacjonarne
P_104681.pdf
107027WMF-M-O-II-N-18/19Z
Wydział Matematyczno-Fizyczny
matematykaII stopnia
niestacjonarne
P_107027.pdf
107029WMF-M-O-II-S-18/19Z
Wydział Matematyczno-Fizyczny
matematykaII stopnia
stacjonarne
P_107029.pdf
91549WF-nH-dL-III-S-18/19Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
studia III stopnia w dyscyplinie literaturoznawstwoIII stopnia
stacjonarne
P_91549.pdf
140819[US]-PAiS-SP-N-19/20Z
US Prawo Administracyjne i SamorządoweStudia podyplomowe
niestacjonarne
P_140819.pdf
65046WZiEU-E-O-I-S-17/18Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_65046.pdf
65047WZiEU-E-O-I-N-17/18Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomiaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_65047.pdf
82560WB-Biotech-O-II-S-18/19Z
Wydział Biologii
biotechnologiaII stopnia
stacjonarne
P_82560.pdf
95703WB-M-O-I-S-18/19Z
Wydział Biologii
mikrobiologiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_95703.pdf
98584WH-F-O-I-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
filozofiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_98584.pdf
98835WH-KK-O-II-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
kognitywistyka komunikacjiII stopnia
stacjonarne
P_98835.pdf
92485WF-SP-I-O-S-18/19Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
studia pisarskie
stacjonarne
P_92485.pdf
105365WMF-F-O-II-N-18/19Z
Wydział Matematyczno-Fizyczny
fizykaII stopnia
niestacjonarne
P_105365.pdf
105392WMF-F-O-II-S-18/19Z
Wydział Matematyczno-Fizyczny
fizykaII stopnia
stacjonarne
P_105392.pdf
108671WZiEU-E-O-I-S-18/19Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_108671.pdf
108672WZiEU-E-O-I-N-18/19Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomiaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_108672.pdf
96373WKFiPZ-ZP-P-II-S-18/19Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
zdrowie publiczneII stopnia
stacjonarne
P_96373.pdf
96374WKFiPZ-ZP-P-II-N-18/19Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
zdrowie publiczneII stopnia
niestacjonarne
P_96374.pdf
111780WNEiZ_G-E-O-II-N-17/18Z
ekonomiaII stopnia
niestacjonarne
P_111780.pdf
88268WKFiPZ+[WZiEU]-TiR-P-II-N-18/19Z
turystyka i rekreacjaII stopnia
niestacjonarne
P_88268.pdf
88269WKFiPZ+[WZiEU]-TiR-P-II-S-18/19Z
turystyka i rekreacjaII stopnia
stacjonarne
P_88269.pdf
95822WB-OiIŚP-O-II-S-18/19L
Wydział Biologii
ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczegoII stopnia
stacjonarne
P_95822.pdf
70020ACKJ-KJFA1+-[K]-[2017/18Z-1]
Akademickie Centrum Kształcenia Językowego
Kurs Języka Francuskiego A1 plus
P_70020.pdf
88282WNEiZ-PM-O-II-S-18/19Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Public ManagementII stopnia
stacjonarne
P_88282.pdf
92192WNEiZ-Z-O-II-S-18/19Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
zarządzanieII stopnia
stacjonarne
P_92192.pdf
92200WNEiZ-Z-O-II-N-18/19Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
zarządzanieII stopnia
niestacjonarne
P_92200.pdf
101428WH-Pe-P-II-N-18/19Z
Wydział Humanistyczny
pedagogikaII stopnia
niestacjonarne
P_101428.pdf
101429WH-Pe-P-II-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
pedagogikaII stopnia
stacjonarne
P_101429.pdf
137724USEFZ-FiR-O-II-N-19/20Z
finanse i rachunkowośćII stopnia
niestacjonarne
P_137724.pdf
61999WNEiZ-EaITA-O-I-S-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Economics and IT ApplicationsI stopnia lic.
stacjonarne
P_61999.pdf
88244WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-N-18/19Z
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_88244.pdf
88244WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-N-18/19Z
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_88244.pdf
88244WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-N-18/19Z
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_88244.pdf
88244WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-N-18/19Z
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_88244.pdf
88245WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
stacjonarne
P_88245.pdf
88245WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
stacjonarne
P_88245.pdf
88245WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
stacjonarne
P_88245.pdf
88245WZiEU+WKFiPZ-TiR-O-I-S-18/19Z
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
stacjonarne
P_88245.pdf
98953WNoZ-SIGwP-[K]-[2017/18Z-1]
Wydział Nauk o Ziemi
Systemy Informacji Geograficznej w Praktyce
P_98953.pdf
102843WH-SM-O-II-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
stosunki międzynarodoweII stopnia
stacjonarne
P_102843.pdf
107244WT[K]-T-O-JM-S-18/19Z
teologiaJednolite magisterskie
stacjonarne
P_107244.pdf
107246WT-T-O-JM-S-18/19Z
[*] Wydział Teologiczny
teologiaJednolite magisterskie
stacjonarne
P_107246.pdf
109007WNEiZ-PiI-P-I-S-18/19Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
przedsiębiorczość i inwestycjeI stopnia lic.
stacjonarne
P_109007.pdf
111886WNEiZ-Z-O-I-S-18/19Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
zarządzanieI stopnia lic.
stacjonarne
P_111886.pdf
111887WNEiZ-Z-O-I-N-18/19Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
zarządzanieI stopnia lic.
niestacjonarne
P_111887.pdf
86835WNEiZ-FiR-O-I-N-18/19Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
finanse i rachunkowośćI stopnia lic.
niestacjonarne
P_86835.pdf
86838WNEiZ-FiR-O-I-S-18/19Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
finanse i rachunkowośćI stopnia lic.
stacjonarne
P_86838.pdf
88741WNEiZ-FiR-O-II-S-18/19Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
finanse i rachunkowośćII stopnia
stacjonarne
P_88741.pdf
91030WPiA-PP-SP-N-18/19Z
Wydział Prawa i Administracji
Prawo PracyStudia podyplomowe
niestacjonarne
P_91030.pdf
87158WNEiZ-nE-dNoZ-III-S-18/19Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
studia III stopnia w dyscyplinie nauki o zarządzaniuIII stopnia
stacjonarne
P_87158.pdf
87776WPiA-PCiGdSiASSP-SP-N-18/19Z
Wydział Prawa i Administracji
Prawo Cywilne i Gospodarcze dla Sędziów i Asesorów Sądowych Sądów PowszechnychStudia podyplomowe
niestacjonarne
P_87776.pdf
88736WNEiZ-FiR-O-II-N-18/19Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
finanse i rachunkowośćII stopnia
niestacjonarne
P_88736.pdf
82654WB-OiIŚP-O-II-S-18/19Z
Wydział Biologii
ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczegoII stopnia
stacjonarne
P_82654.pdf
110057WNEiZ-E-O-I-N-18/19Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ekonomiaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_110057.pdf
110058WNEiZ-E-O-I-S-18/19Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ekonomiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_110058.pdf
87853WB-B-O-II-S-18/19Z
Wydział Biologii
biologiaII stopnia
stacjonarne
P_87853.pdf
96498WF-F/FRomań.zJOdW-O-I-S-18/19Z-s:TzJF
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia romańska z językiem obcym do wyboru
P_96498.pdf
96499WF-F/FRomań.zJOdW-O-I-S-18/19Z-s:NwZJF
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia romańska z językiem obcym do wyboru
P_96499.pdf
96500WF-F/FRomań.zJOdW-O-I-S-18/19Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia romańska z językiem obcym do wyboruI stopnia lic.
stacjonarne
P_96500.pdf
70031ACKJ-KJFB1-[K]-[2017/18Z-1] [ID 12994]
Akademickie Centrum Kształcenia Językowego
Kurs Języka Francuskiego B1
P_70031.pdf
71305WNEiZ-nE-dE-III-N-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
studia III stopnia w dyscyplinie ekonomiaIII stopnia
niestacjonarne
P_71305.pdf
71306WNEiZ-nE-dE-III-S-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
studia III stopnia w dyscyplinie ekonomiaIII stopnia
stacjonarne
P_71306.pdf
71356WNEiZ-nE-dNoZ-III-N-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
studia III stopnia w dyscyplinie nauki o zarządzaniuIII stopnia
niestacjonarne
P_71356.pdf
71357WNEiZ-nE-dNoZ-III-S-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
studia III stopnia w dyscyplinie nauki o zarządzaniuIII stopnia
stacjonarne
P_71357.pdf
94578WF-DiKS-O-I-S-18/19Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
dziennikarstwo i komunikacja społecznaI stopnia lic.
stacjonarne
P_94578.pdf
104673WPiA-P-O-JM-N-14/15Z
Wydział Prawa i Administracji
prawoJednolite magisterskie
niestacjonarne
P_104673.pdf
104674WPiA-P-O-JM-S-14/15Z
Wydział Prawa i Administracji
prawoJednolite magisterskie
stacjonarne
P_104674.pdf
104675WPiA-P-O-JM-N-15/16Z
Wydział Prawa i Administracji
prawoJednolite magisterskie
niestacjonarne
P_104675.pdf
104676WPiA-P-O-JM-S-15/16Z
Wydział Prawa i Administracji
prawoJednolite magisterskie
stacjonarne
P_104676.pdf
104678WPiA-P-O-JM-N-16/17Z
Wydział Prawa i Administracji
prawoJednolite magisterskie
niestacjonarne
P_104678.pdf
104679WPiA-P-O-JM-S-16/17Z
Wydział Prawa i Administracji
prawoJednolite magisterskie
stacjonarne
P_104679.pdf
107058WMF-M-O-I-N-17/18Z
Wydział Matematyczno-Fizyczny
matematykaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_107058.pdf
107060WMF-M-O-I-S-17/18Z
Wydział Matematyczno-Fizyczny
matematykaI stopnia lic.
stacjonarne
P_107060.pdf
96883WF-F/From-O-II-S-17/18Z-KT
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia romańska
P_96883.pdf
96884WF-F/From-O-II-S-17/18Z-KNwZJF
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia romańska
P_96884.pdf
96885WF-F/From-O-II-S-17/18Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia romańskaII stopnia
stacjonarne
P_96885.pdf
105401WMF-F-O-I-S-17/18Z
Wydział Matematyczno-Fizyczny
fizykaI stopnia lic.
stacjonarne
P_105401.pdf
140538USKFZ-ZP-P-II-N-19/20Z
zdrowie publiczneII stopnia
niestacjonarne
P_140538.pdf
71326WNEiZ-nE-dF-III-N-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
studia III stopnia w dyscyplinie finanseIII stopnia
niestacjonarne
P_71326.pdf
71327WNEiZ-nE-dF-III-S-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
studia III stopnia w dyscyplinie finanseIII stopnia
stacjonarne
P_71327.pdf
105398WMF-F-O-I-N-17/18Z
Wydział Matematyczno-Fizyczny
fizykaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_105398.pdf
137723USEFZ-FiR-O-II-S-19/20Z
finanse i rachunkowośćII stopnia
stacjonarne
P_137723.pdf
139060USKFZ-DS-O-I-N-19/20Z
diagnostyka sportowaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_139060.pdf
140820USKFZ-DS-O-I-S-19/20Z
diagnostyka sportowaI stopnia lic.
stacjonarne
P_140820.pdf
59763WNEiZ-PiI-P-I-S-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
przedsiębiorczość i inwestycjeI stopnia lic.
stacjonarne
P_59763.pdf
70027ACKJ-KJFA1-[K]-[2017/18Z-1]
Akademickie Centrum Kształcenia Językowego
Kurs Języka Francuskiego A1
P_70027.pdf
100101WH-H-O-II-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
historiaII stopnia
stacjonarne
P_100101.pdf
138469USEFZ-FiR-O-I-S-19/20Z
finanse i rachunkowośćI stopnia lic.
stacjonarne
P_138469.pdf
138470USEFZ-FiR-O-I-N-19/20Z
finanse i rachunkowośćI stopnia lic.
niestacjonarne
P_138470.pdf
86124WZiEU-L/mgr inż-O-II-S-18/19Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
logistykaII stopnia
stacjonarne
P_86124.pdf
102080WH-Ps-O-JM-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
psychologiaJednolite magisterskie
stacjonarne
P_102080.pdf
108673WZiEU-E-II-O-S-18/19Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomia
stacjonarne
P_108673.pdf
108674WZiEU-E-II-O-N-18/19Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomia
niestacjonarne
P_108674.pdf
98711WH-KK-O-I-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
kognitywistyka komunikacjiI stopnia lic.
stacjonarne
P_98711.pdf
99228WH-H-SP-N-17/18L
Wydział Humanistyczny
Historia [SP]Studia podyplomowe
niestacjonarne
P_99228.pdf
100185WH-H-O-II-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
historiaII stopnia
stacjonarne
P_100185.pdf
100738WH-NoP-O-I-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
nauki o polityceI stopnia lic.
stacjonarne
P_100738.pdf
100739WH-NoP-O-I-N-18/19Z
Wydział Humanistyczny
nauki o polityceI stopnia lic.
niestacjonarne
P_100739.pdf
111305WZiEU-nS-dE-III-S-18/19Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
studia III stopnia w dyscyplinie ekonomiaIII stopnia
stacjonarne
P_111305.pdf
93803WB-P-SP-18/19Z
Wydział Biologii
Przyroda [SP]
P_93803.pdf
94928WF-F/FGzDJO-O-I-S-18/19Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańska z dodatkowym językiem obcymI stopnia lic.
stacjonarne
P_94928.pdf
88088WF+WNEiZ-DiZM-O-II-S-18/19Z
dziennikarstwo i zarządzanie mediamiII stopnia
stacjonarne
P_88088.pdf
88088WF+WNEiZ-DiZM-O-II-S-18/19Z
dziennikarstwo i zarządzanie mediamiII stopnia
stacjonarne
P_88088.pdf
88088WF+WNEiZ-DiZM-O-II-S-18/19Z
dziennikarstwo i zarządzanie mediamiII stopnia
stacjonarne
P_88088.pdf
88088WF+WNEiZ-DiZM-O-II-S-18/19Z
dziennikarstwo i zarządzanie mediamiII stopnia
stacjonarne
P_88088.pdf
102314WH-S-O-I-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
socjologiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_102314.pdf
133314USEFZ-EP-O-I-S-19/20Z
ekonomiczno-prawnyI stopnia lic.
stacjonarne
P_133314.pdf
136915USEFZ-EP-O-II-S-19/20Z
ekonomiczno-prawnyII stopnia
stacjonarne
P_136915.pdf
100921WH-SnWiW-O-I-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
studia nad wojną i wojskowościąI stopnia lic.
stacjonarne
P_100921.pdf
102748WH-SM-O-I-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
stosunki międzynarodoweI stopnia lic.
stacjonarne
P_102748.pdf
75301WNEiZ-EaITA-O-I-S-18/19Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Economics and IT ApplicationsI stopnia lic.
stacjonarne
P_75301.pdf
83861WNoZ-Geol-O-II-S-18/19Z
Wydział Nauk o Ziemi
geologiaII stopnia
stacjonarne
P_83861.pdf
92716WNoZ-BW-P-I-S-18/19Z
Wydział Nauk o Ziemi
bezpieczeństwo wodneI stopnia lic.
stacjonarne
P_92716.pdf
111778WNEiZ_G-FiR-P-I-S-16/17Z
finanse i rachunkowośćI stopnia lic.
stacjonarne
P_111778.pdf
84582WF-FP-O-I-S-17/18Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia polskaI stopnia lic.
stacjonarne
P_84582.pdf
86058WH-EiROzNI-SP-N-18/19Z
Wydział Humanistyczny
Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością IntelektualnąStudia podyplomowe
niestacjonarne
P_86058.pdf
86099WH-OTwSBP-SP-N-18/19Z
Wydział Humanistyczny
Obrona Terytorialna w Systemie Bezpieczeństwa PolskiStudia podyplomowe
niestacjonarne
P_86099.pdf
92033WB-nB-dB-III-S-18/19Z
Wydział Biologii
studia III stopnia w dyscyplinie biologiaIII stopnia
stacjonarne
P_92033.pdf
101315WH-Pe-O-II-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
pedagogikaII stopnia
stacjonarne
P_101315.pdf
101316WH-Pe-O-II-N-18/19Z
Wydział Humanistyczny
pedagogikaII stopnia
niestacjonarne
P_101316.pdf
101352WH-Pe-P-I-N-18/19Z
Wydział Humanistyczny
pedagogikaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_101352.pdf
101353WH-Pe-P-I-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
pedagogikaI stopnia lic.
stacjonarne
P_101353.pdf
83327WH-PSoc-O-II-N-18/19Z
Wydział Humanistyczny
praca socjalnaII stopnia
niestacjonarne
P_83327.pdf
91045WH-PPiWzREA-P-I-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z rozszerzoną edukacją artystycznąI stopnia lic.
stacjonarne
P_91045.pdf
101135WH-NoP-O-II-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
nauki o polityceII stopnia
stacjonarne
P_101135.pdf
101915WH-PSoc-O-II-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
praca socjalnaII stopnia
stacjonarne
P_101915.pdf
108767WT-NoR-O-I-S-16/17Z
[*] Wydział Teologiczny
nauki o rodzinieI stopnia lic.
stacjonarne
P_108767.pdf
109852WT[K]-TKSPdN-SP-N-17/18Z
Teologiczno-Katechetyczne Studia Podyplomowe dla Nauczycieli [Koszalin]Studia podyplomowe
niestacjonarne
P_109852.pdf
107035WMF-M-O-II-S-17/18Z
Wydział Matematyczno-Fizyczny
matematykaII stopnia
stacjonarne
P_107035.pdf
105395WMF-F-O-I-S-18/19Z
Wydział Matematyczno-Fizyczny
fizykaI stopnia lic.
stacjonarne
P_105395.pdf
96173WPiA-A-O-II-S-18/19Z
Wydział Prawa i Administracji
administracjaII stopnia
stacjonarne
P_96173.pdf
104744WPiA-nP-dP-III-S-18/19Z
Wydział Prawa i Administracji
studia III stopnia w dycyplinie prawoIII stopnia
stacjonarne
P_104744.pdf
105375WMF-F-O-I-N-18/19Z
Wydział Matematyczno-Fizyczny
fizykaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_105375.pdf
111888WNEiZ-Z-O-I-N-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
zarządzanieI stopnia lic.
niestacjonarne
P_111888.pdf
83128WNEiZ-Z-O-II-S-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
zarządzanieII stopnia
stacjonarne
P_83128.pdf
83129WNEiZ-Z-O-II-N-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
zarządzanieII stopnia
niestacjonarne
P_83129.pdf
111889WNEiZ-Z-O-I-S-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
zarządzanieI stopnia lic.
stacjonarne
P_111889.pdf
109849WT[K]-SPzT-SP-N-17/18Z
Studia Podyplomowe z Teologii [Koszalin]Studia podyplomowe
niestacjonarne
P_109849.pdf
94620WB-BPK-O-II-S-18/19Z
Wydział Biologii
biologiczne podstawy kryminalistykiII stopnia
stacjonarne
P_94620.pdf
97178WB-OiIŚP-O-I-S-18/19Z
Wydział Biologii
ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczegoI stopnia lic.
stacjonarne
P_97178.pdf
98016WH-A-O-II-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
archeologiaII stopnia
stacjonarne
P_98016.pdf
117522WKFiPZ-WF-P-II-N-18/19Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
wychowanie fizyczneII stopnia
niestacjonarne
P_117522.pdf
117523WKFiPZ-WF-P-II-S-18/19Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
wychowanie fizyczneII stopnia
stacjonarne
P_117523.pdf
57498WPiA-nP-dP-III-S-15/16Z
Wydział Prawa i Administracji
studia III stopnia w dycyplinie prawoIII stopnia
stacjonarne
P_57498.pdf
83963WNEiZ-IiE-O-II-S-18/19Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
informatyka i ekonometriaII stopnia
stacjonarne
P_83963.pdf
89915WNEiZ-IiE-O-II-N-18/19Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
informatyka i ekonometriaII stopnia
niestacjonarne
P_89915.pdf
94559WB-Biotech-O-I-S-18/19Z
Wydział Biologii
biotechnologiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_94559.pdf
97218WB-M-O-II-S-18/19Z
Wydział Biologii
mikrobiologiaII stopnia
stacjonarne
P_97218.pdf
111317WNEiZ-IiE-O-I-N-18/19Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
informatyka i ekonometriaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_111317.pdf
111318WNEiZ-IiE-O-I-S-18/19Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
informatyka i ekonometriaI stopnia lic.
stacjonarne
P_111318.pdf
83028WNoZ-nP-dO-III-S-18/19Z
Wydział Nauk o Ziemi
studia III stopnia w dyscyplinie oceanologiaIII stopnia
stacjonarne
P_83028.pdf
97208UCE-BHPiSZB-SP-N-18/19Z
Uniwersyteckie Centrum Edukacji
BHP i Systemy Zarządzania BezpieczeństwemStudia podyplomowe
niestacjonarne
P_97208.pdf
97315WKFiPZ-ZP-P-I-N-18/19Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
zdrowie publiczneI stopnia lic.
niestacjonarne
P_97315.pdf
110021WNEiZ-E-O-II-N-18/19Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ekonomiaII stopnia
niestacjonarne
P_110021.pdf
110022WNEiZ-E-O-II-S-18/19Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ekonomiaII stopnia
stacjonarne
P_110022.pdf
62356WNEiZ-FiR-O-II-N-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
finanse i rachunkowośćII stopnia
niestacjonarne
P_62356.pdf
62357WNEiZ-FiR-O-II-S-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
finanse i rachunkowośćII stopnia
stacjonarne
P_62357.pdf
83552WNoZ-TiR-P-I-S-18/19Z
Wydział Nauk o Ziemi
turystyka i rekreacjaI stopnia lic.
stacjonarne
P_83552.pdf
83653WNoZ-TiR-P-II-S-18/19Z
Wydział Nauk o Ziemi
turystyka i rekreacjaII stopnia
stacjonarne
P_83653.pdf
98508WH-BW-O-II-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
bezpieczeństwo wewnętrzneII stopnia
stacjonarne
P_98508.pdf
98509WH-BW-O-II-N-18/19Z
Wydział Humanistyczny
bezpieczeństwo wewnętrzneII stopnia
niestacjonarne
P_98509.pdf
94923WF-F/FG-O-II-S-18/19Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańskaII stopnia
stacjonarne
P_94923.pdf
94927WF-F/FG-O-II-N-18/19Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia germańskaII stopnia
niestacjonarne
P_94927.pdf
109853WT[K]-TKSPdN-SP-N-18/19Z
Teologiczno-Katechetyczne Studia Podyplomowe dla Nauczycieli [Koszalin]Studia podyplomowe
niestacjonarne
P_109853.pdf
117493WKFiPZ-WF-P-I-N-18/19Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
wychowanie fizyczneI stopnia lic.
niestacjonarne
P_117493.pdf
117494WKFiPZ-WF-P-I-S-18/19Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
wychowanie fizyczneI stopnia lic.
stacjonarne
P_117494.pdf
140562USKFZ-WF-P-I-N-19/20Z
wychowanie fizyczneI stopnia lic.
niestacjonarne
P_140562.pdf
90973WPiA-PAiS-SP-N-18/19Z
Wydział Prawa i Administracji
Prawo Administracyjne i SamorządoweStudia podyplomowe
niestacjonarne
P_90973.pdf
111741WNEiZ-SP-ZZL-18/19Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Zarządzanie Zasobami LudzkimiStudia podyplomowe
P_111741.pdf
94167WF-FP-O-II-S-18/19Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia polskaII stopnia
stacjonarne
P_94167.pdf
95072WNoZ-O-O-I-S-18/19Z
Wydział Nauk o Ziemi
oceanografiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_95072.pdf
109851WT[K]-SPzT-SP-N-18/19Z
Studia Podyplomowe z Teologii [Koszalin]Studia podyplomowe
niestacjonarne
P_109851.pdf
96336WNEiZ-IwB-O-I-S-18/19Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
informatyka w biznesieI stopnia lic.
stacjonarne
P_96336.pdf
98505WH-BW-O-II-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
bezpieczeństwo wewnętrzneII stopnia
stacjonarne
P_98505.pdf
98506WH-BW-O-II-N-17/18Z
Wydział Humanistyczny
bezpieczeństwo wewnętrzneII stopnia
niestacjonarne
P_98506.pdf
88227WKFiPZ-DS-O-I-S-18/19Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
diagnostyka sportowaI stopnia lic.
stacjonarne
P_88227.pdf
88237WKFiPZ-DS-O-I-N-18/19Z
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
diagnostyka sportowaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_88237.pdf
101288WH-Pe-O-I-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
pedagogikaI stopnia lic.
stacjonarne
P_101288.pdf
82685WH-EPiW-SP-N-18/19Z
Wydział Humanistyczny
Edukacja Przedszkolna i WczesnoszkolnaStudia podyplomowe
niestacjonarne
P_82685.pdf
101287WH-Pe-O-I-N-18/19Z
Wydział Humanistyczny
pedagogikaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_101287.pdf
93508WZiEU-FiR-O-II-S-18/19Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
finanse i rachunkowośćII stopnia
stacjonarne
P_93508.pdf
93996WZiEU-FiR-O-II-N-18/19Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
finanse i rachunkowośćII stopnia
niestacjonarne
P_93996.pdf
97616WH-BN-O-I-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
bezpieczeństwo narodoweI stopnia lic.
stacjonarne
P_97616.pdf
97618WH-BN-O-I-N-18/19Z
Wydział Humanistyczny
bezpieczeństwo narodoweI stopnia lic.
niestacjonarne
P_97618.pdf
108484WT-nT-dT-III-S-18/19Z
[*] Wydział Teologiczny
studia III stopnia w dziedzinie - nauki teologiczneIII stopnia
stacjonarne
P_108484.pdf
111303WZiEU-nS-dF-III-S-18/19Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
studia III stopnia w dyscyplinie finanseIII stopnia
stacjonarne
P_111303.pdf
111779WNEiZ_G-FiR-P-I-S-17/18Z
finanse i rachunkowośćI stopnia lic.
stacjonarne
P_111779.pdf
98915WH-MIPiPR-O-I-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
management instytucji publicznych i Public RelationsI stopnia lic.
stacjonarne
P_98915.pdf
99315WH-EiROzNI-SP-N-17/18Z
Wydział Humanistyczny
Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością IntelektualnąStudia podyplomowe
niestacjonarne
P_99315.pdf
108667WZiEU-L-O-II-N-18/19Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
logistykaII stopnia
niestacjonarne
P_108667.pdf
108668WZiEU-L-O-II-S-18/19Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
logistykaII stopnia
stacjonarne
P_108668.pdf
83431WNoZ-Geogr-O-I-S-18/19Z
Wydział Nauk o Ziemi
geografiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_83431.pdf
83526WNoZ-GP-O-I-S-18/19Z
Wydział Nauk o Ziemi
gospodarka przestrzennaI stopnia lic.
stacjonarne
P_83526.pdf
83670WNoZ-Geol-O-I-S-18/19Z
Wydział Nauk o Ziemi
geologiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_83670.pdf
91414WF-III-nH-dJ-S-18/19Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
studia III stopnia w dyscyplinie językoznawstwo
stacjonarne
P_91414.pdf
108665WZiEU-L-O-I-S-18/19Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
logistykaI stopnia lic.
stacjonarne
P_108665.pdf
108666WZiEU-L-O-I-N-18/19Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
logistykaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_108666.pdf
140784USEFZ-PM-O-II-S-19/20Z
Public ManagementII stopnia
stacjonarne
P_140784.pdf
61106WPiA-P-O-JM-S-13/14Z
Wydział Prawa i Administracji
prawoJednolite magisterskie
stacjonarne
P_61106.pdf
107040WMF-M-O-I-N-18/19Z
Wydział Matematyczno-Fizyczny
matematykaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_107040.pdf
109847WT-TKSPdN-SP-N-17/18Z
[*] Wydział Teologiczny
Teologiczno-Katechetyczne Studia Podyplomowe dla NauczycieliStudia podyplomowe
niestacjonarne
P_109847.pdf
98964WH-H-O-I-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
historiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_98964.pdf
107042WMF-M-O-I-S-18/19Z
Wydział Matematyczno-Fizyczny
matematykaI stopnia lic.
stacjonarne
P_107042.pdf
93710WF-F/FRosyj.zDJO-O-I-S-18/19Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia - specjalność: filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcymI stopnia lic.
stacjonarne
P_93710.pdf
108500[WT]+WF-IzESnC-O-I-S-18/19Z
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwemI stopnia lic.
stacjonarne
P_108500.pdf
108500[WT]+WF-IzESnC-O-I-S-18/19Z
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwemI stopnia lic.
stacjonarne
P_108500.pdf
108500[WT]+WF-IzESnC-O-I-S-18/19Z
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwemI stopnia lic.
stacjonarne
P_108500.pdf
108500[WT]+WF-IzESnC-O-I-S-18/19Z
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwemI stopnia lic.
stacjonarne
P_108500.pdf
108669WZiEU-L/inż-O-I-S-18/19Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
logistykaI stopnia lic.
stacjonarne
P_108669.pdf
81957WNoZ-nP-dG-III-S-18/19Z
Wydział Nauk o Ziemi
studia III stopnia w dyscyplinie geografiaIII stopnia
stacjonarne
P_81957.pdf
62787WZiEU-Z-O-II-S-17/18Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
zarządzanieII stopnia
stacjonarne
P_62787.pdf
62788WZiEU-Z-O-II-N-17/18Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
zarządzanieII stopnia
niestacjonarne
P_62788.pdf
104682WPiA-P-O-JM-N-17/18Z
Wydział Prawa i Administracji
prawoJednolite magisterskie
niestacjonarne
P_104682.pdf
104683WPiA-P-O-JM-S-17/18Z
Wydział Prawa i Administracji
prawoJednolite magisterskie
stacjonarne
P_104683.pdf
104866WPiA+WNEiZ-EP-O-II-S-18/19Z
ekonomiczno-prawnyII stopnia
stacjonarne
P_104866.pdf
104866WPiA+WNEiZ-EP-O-II-S-18/19Z
ekonomiczno-prawnyII stopnia
stacjonarne
P_104866.pdf
104866WPiA+WNEiZ-EP-O-II-S-18/19Z
ekonomiczno-prawnyII stopnia
stacjonarne
P_104866.pdf
104866WPiA+WNEiZ-EP-O-II-S-18/19Z
ekonomiczno-prawnyII stopnia
stacjonarne
P_104866.pdf
170864USEFZ-E-O-I-N-19/20Z
ekonomiaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_170864.pdf
94841WF-FP-O-I-S-18/19Z
[*] Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
filologia polskaI stopnia lic.
stacjonarne
P_94841.pdf
108444WT+WF-IzESnC-O-II-S-18/19Z
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwemII stopnia
stacjonarne
P_108444.pdf
108444WT+WF-IzESnC-O-II-S-18/19Z
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwemII stopnia
stacjonarne
P_108444.pdf
108444WT+WF-IzESnC-O-II-S-18/19Z
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwemII stopnia
stacjonarne
P_108444.pdf
108444WT+WF-IzESnC-O-II-S-18/19Z
italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwemII stopnia
stacjonarne
P_108444.pdf
108680WZiEU-FiR-O-I-S-18/19Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
finanse i rachunkowośćI stopnia lic.
stacjonarne
P_108680.pdf
141229USSPR-Biot-O-II-S-19/20Z
biotechnologiaII stopnia
stacjonarne
P_141229.pdf
86642WNEiZ-nE-dE-III-S-18/19Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
studia III stopnia w dyscyplinie ekonomiaIII stopnia
stacjonarne
P_86642.pdf
97321WH-AK-P-I-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
animacja kulturyI stopnia lic.
stacjonarne
P_97321.pdf
98375WH-BW-O-I-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
bezpieczeństwo wewnętrzneI stopnia lic.
stacjonarne
P_98375.pdf
98377WH-BW-O-I-N-18/19Z
Wydział Humanistyczny
bezpieczeństwo wewnętrzneI stopnia lic.
niestacjonarne
P_98377.pdf
108685WZiEU-FiR-O-I-N-18/19Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
finanse i rachunkowośćI stopnia lic.
niestacjonarne
P_108685.pdf
101526WH-PSpe-P-I-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
pedagogika specjalnaI stopnia lic.
stacjonarne
P_101526.pdf
101835WH-PSoc-P-I-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
praca socjalnaI stopnia lic.
stacjonarne
P_101835.pdf
101836WH-PSoc-P-I-N-18/19Z
Wydział Humanistyczny
praca socjalnaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_101836.pdf
139079USKFZ-ZP-P-I-S-19/20Z
zdrowie publiczneI stopnia lic.
stacjonarne
P_139079.pdf
139081USKFZ-ZP-P-I-N-19/20Z
zdrowie publiczneI stopnia lic.
niestacjonarne
P_139081.pdf
140537USKFZ-ZP-P-II-S-19/20Z
zdrowie publiczneII stopnia
stacjonarne
P_140537.pdf
96014WT[K]-T-O-JM-S-14/15Z
teologiaJednolite magisterskie
stacjonarne
P_96014.pdf
96909WNEiZ-FiR-O-I-N-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
finanse i rachunkowośćI stopnia lic.
niestacjonarne
P_96909.pdf
96910WNEiZ-FiR-O-I-S-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
finanse i rachunkowośćI stopnia lic.
stacjonarne
P_96910.pdf
96138WT[P]-T-O-JM-S-14/15Z
teologiaJednolite magisterskie
stacjonarne
P_96138.pdf
98078WH-nH-dF-III-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
studia III stopnia w dyscyplinie filozofiaIII stopnia
stacjonarne
P_98078.pdf
98130WH-nS-dNoP-III-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
studia III stopnia w dyscyplinie nauki o polityceIII stopnia
stacjonarne
P_98130.pdf
59997WNEiZ-PM-O-II-S-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Public ManagementII stopnia
stacjonarne
P_59997.pdf
98085WH-nH-dH-III-S-17/18Z
Wydział Humanistyczny
studia III stopnia w dyscyplinie historiaIII stopnia
stacjonarne
P_98085.pdf
140557USEFZ-PiI-P-I-S-19/20Z
przedsiębiorczość i inwestycjeI stopnia lic.
stacjonarne
P_140557.pdf
145407USSPR-Biotech-O-I-S-19/20Z
biotechnologiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_145407.pdf
61054WNEiZ-ZiIP-O-I-S-17/18Z
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
zarządzanie i inżynieria produkcjiI stopnia lic.
stacjonarne
P_61054.pdf
140561USKFZ-WF-P-I-S-19/20Z
wychowanie fizyczneI stopnia lic.
stacjonarne
P_140561.pdf
83504WNoZ-Geogr-O-II-S-18/19Z
Wydział Nauk o Ziemi
geografiaII stopnia
stacjonarne
P_83504.pdf
64855WZiEU-E-O-I-S-16/17L
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomiaI stopnia lic.
stacjonarne
P_64855.pdf
64857WZiEU-E-O-I-N-16/17L
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ekonomiaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_64857.pdf
109001WZiEU-FiR-O-II-S-17/18Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
finanse i rachunkowośćII stopnia
stacjonarne
P_109001.pdf
109875WZiEU-FiR-O-II-N-17/18Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
finanse i rachunkowośćII stopnia
niestacjonarne
P_109875.pdf
109892WZiEU-FiR-O-I-N-17/18Z
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
finanse i rachunkowośćI stopnia lic.
niestacjonarne
P_109892.pdf
101621WH-PSpe-O-II-S-18/19Z
Wydział Humanistyczny
pedagogika specjalnaII stopnia
stacjonarne
P_101621.pdf
140480USSPR-OiIŚP-O-II-S-19/20Z
ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczegoII stopnia
stacjonarne
P_140480.pdf
140563USKFZ-WF-P-II-S-19/20Z
wychowanie fizyczneII stopnia
stacjonarne
P_140563.pdf
140564USKFZ-WF-P-II-N-19/20Z
wychowanie fizyczneII stopnia
niestacjonarne
P_140564.pdf
140573USSPR-Mat-O-II-N-19/20Z
matematykaII stopnia
niestacjonarne
P_140573.pdf
140568USSPR-Mat-O-I-N-19/20Z
matematykaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_140568.pdf
137588USEFZ-L-O-II-S-19/20Z
logistykaII stopnia
stacjonarne
P_137588.pdf
140570USSPR-Mat-O-I-S-19/20Z
matematykaI stopnia lic.
stacjonarne
P_140570.pdf
137573USEFZ-L/mgr inż-O-II-S-19/20Z
logistykaII stopnia
stacjonarne
P_137573.pdf
137582USEFZ-L-O-I-N-19/20Z
logistykaI stopnia lic.
niestacjonarne
P_137582.pdf
140575USSPR-Mat-O-II-S-19/20Z
matematykaII stopnia
stacjonarne
P_140575.pdf